Ahold bevrijd van Argentijnse belastingclaims

Door: Koninklijke Ahold  07-04-2006
Trefwoorden: Retail, Finance, Fiscaliteit

Amsterdam, 6 april 2006 - Ahold heeft vandaag bekendgemaakt dat de Argentijnse belastingdienst - de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - heeft besloten een definitieve en een voorlopige belastingaanslag tegen Disco S.A. in te trekken. De belastingaanslagen hielden verband met vermeend verschuldigde belastingen naar aanleiding van de uitgifte door Disco in 1998 van obligatieleningen voor een totaalbedrag van USD 350 miljoen.

Deze belastingclaims zijn genoemd in Aholds jaarverslag over 2004. Het totaal van de belastingaanslagen bedroeg - inclusief boetes en rente - circa ARP 753 miljoen (EUR 210 miljoen) ultimo 2005.

In verband hiermee heeft de AFIP vandaag een verzoek ingediend bij de rechtbank voor belastingzaken in Argentinië om de lopende procedure te beëindigen. De AFIP is ook bezig om de voorlopige belastingaanslag in te trekken en de beslagen op Disco's vastgoed op te heffen.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst met Cencosud, ondertekend op 5 maart 2004, inzake de verkoop van de Disco-aandelen was Ahold verplicht Cencosud en Disco te vrijwaren tegen de uitkomst van deze belastingclaims.

Op 17 juli 2003 heeft de AFIP aan Disco een formele belastingaanslag opgelegd voor de vermeende belastingverplichtingen in verband met de emissie van Disco-obligaties van USD 100 miljoen in 1998 met vervaldatum mei 2003, welke per de vervaldatum zijn afgelost, en de emissie van Disco-obligaties voor een bedrag van USD 250 miljoen in 1998 met vervaldatum mei 2008, welke in juli 2003 zijn afgelost.

De AFIP beweerde dat Disco ten onrechte geen BTW heeft betaald over beide emissies en dat er geen belasting is ingehouden op de aan de buitenlandse houders van de vermeende onderhandse obligaties betaalde rente. Disco heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de obligaties zijn uitgegeven door middel van een openbare emissie en dat er belasting is ingehouden en betaald in overeenstemming met de geldende Argentijnse wet- en regelgeving. Als gevolg hiervan heeft Ahold nooit een voorziening getroffen in verband met deze claims.

De intrekking van deze belastingclaims, die voor een deel door de rechtbank voor belastingzaken in Argentinië moet worden bekrachtigd, geschiedt onder de voorwaarde dat iedere partij haar eigen juridische kosten in verband met de verdediging in deze zaak draagt.

Trefwoorden: Finance, Fiscaliteit, Retail

Contact Koninklijke Ahold

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share