Aanspreekpunt voor kinderrechten

Aanspreekpunt voor kinderrechten van Offerte Krediet

Door: Offerte Krediet  21-01-2008
Trefwoorden: Reclame, Online

Aanspreekpunt voor kinderrechten

DEN HAAG - Er komt een speciaal aanspreekpunt voor de rechten van kinderen. Minister Rouvoet is daarover in gesprek met de Nationale Ombudsman.

Nederland leeft de rechten van het kind nog onvoldoende na. Illegale kinderen worden uitgesloten van allerlei voorzieningen, aanpak van kindermishandeling schiet nog tekort en de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn te lang. Daarom is het hoog tijd dat er in Nederland een kinderombudsman komt, stellen Unicef Nederland en Defence for Childeren International Nederland in hun eerste Jaarbericht Kinderrechten. Ze overhandigden deze maandag aan minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin.

Een panel van vijf deskundigen deelde rapportcijfers uit voor de manier waarop Nederland omgaat met kindermishandeling, jeugdzorg, jeugdstrafrecht, illegale kinderen en jeugdgezondheidszorg. Drie van de vijf terreinen scoorden in de ogen van het panel een onvoldoende.

Dat komt onder meer omdat er nog te vaak illegale kinderen in de cel belanden en families op straat worden gezet. Als het gaat om gezondheidszorg wijst het jaarbericht op meisjesbesnijdenis en het tekort aan jeugdpsychiaters. Ook constateren de organisaties een verharding van de aanpak van jeugdcriminaliteit, waardoor steeds meer jongeren achter de tralies belanden.

Op al deze punten schiet Nederland tekort in de naleving van de rechten die zijn vastgelegd in het kinderrechtenverdrag dat de Verenigde Naties in 1989 aannamen. In 2002 stelde het Kinderrechtencollectief, waarvan de Nederlandse afdelingen van Unicef en Defence for Children deel uitmaakten, ook al dat Nederland het verdrag niet goed naleeft.

Minister Rouvoet zei in een reactie de aanbevelingen uit het jaarbericht ter harte te nemen. Hij voegde eraan toe al druk bezig te zijn met de kinderrechten, die ook de leidraad vormen voor zijn beleid. Hij wees onder meer op de gesloten jeugdzorg, de Centra voor Jeugd en Gezin en zijn aanpak van kindermishandeling.

Voor een kinderombudsman als apart instituut is de bewindsman niet te porren. Wel ziet hij het belang van de functie van kinderombudsman. PvdA-Kamerlid Khadija Arib diende zeven jaar geleden al een wetsvoorstel in voor een kinderombudsman. Zij ziet de uitspraak van Rouvoet als winst, maar wil nog steeds proberen een aparte ombudsman voor kinderen van de grond te krijgen

kredietofferte

Trefwoorden: Online, Reclame