International HRD Conference 2006

International HRD Conference 2006 van Nvo2

Door: Nvo2  27-07-2006
Trefwoorden: Internationaal, Ontwikkelen, Leiderschap

Op 9, 10 & 11 oktober 2006 organiseren NVO2, de Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden, en VETRON, de Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland, i.s.m. internationale partners ASTD en ETDF de International HRD Conference 2006. De congresorganisatie heeft een brede doelgroep voor ogen, verschillende subdoelgroepen die ieder vanuit hun eigen perspectief kennis, ervaring en best practices uitwisselen: opleiders, trainers, loopbaanadviseurs, beleidsmakers rond opleiden, leren en ontwikkelen, professionals op het gebied van Een Leven Lang Leren, personeelsmanagers, organisatieadviseurs en het beroepsonderwijs. Het congres biedt zodoende een platform voor ontmoeting van en uitwisseling tussen HRD-professionals, de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap.

De International HRD Conference 2006 heeft als titel The Learning Society for Sustainable Development. Met de keuze voor dit centrale thema wordt het hele HRD-speelveld goed weergegeven. Binnen Europa zijn issues als life long learning, sustainable development en the learning society regelmatig terugkerende discussieonderwerpen. Onze samenleving ontwikkelt zich in snel tempo richting een kenniseconomie. Van individuen, teams en organisaties worden andere, nieuwe competenties verwacht om goed te kunnen functioneren in deze nieuwe werkomgeving. Traditionele benaderingen van management, opleiden en ontwikkelen zullen niet meer de juiste leeromgeving bieden voor innovatie en duurzame ontwikkeling. De internationale HRD conferentie biedt een exclusief en internationaal platform waar HRD-professionals, managers, academici en overheden elkaar ontmoeten en nieuwe benaderingen kunnen onderzoeken.

Onder het centrale thema The Learning Society for sustainable development is een aantal sub thema’s als programmalijnen geformuleerd, waaronder Sustainable learning and development from a European perspective, Diversity, Coaching and personal development, Sustainable and authentic leadership en Learning and Sustainable Change.

Keynote speakers als Eric Koenen, Pamela Boumeester, Monique Bolung, vertegenwoordigers van The Hunger Project, Trude Maas, Judy Whittaker, Regina Mulder, Manfred van Doorn en Chris Brewster zullen in de verschillende programmalijnen een keynote lezing verzorgen. Daarnaast zijn we zeer verheugd over de toezegging van de eerste drie plenaire keynote speakers: Roberto Carneiro, Associate Professor en Dean van het Institute for Distance Learning, Universidade Católica de Portugal, Joseph Kessels, partner Kessels & Smit en Professor en Dean van TSM – Business School Universiteit Twente, en Tony Frost , Chief Executive Officer Wereld Natuur Fonds Zuid-Afrika, zullen een plenaire lezing verzorgen tijdens het congres.

Voor meer informatie over o.a. de verschillende programmalijnen, keynote speakers en een eerste programmaoverzicht kunt u terecht op www.hrdconference2006.nl.


Perscontact: Karen van der Horst
T: 0343-556720 of [email protected]

Trefwoorden: Conferentie, Diversiteit, Duurzame Ontwikkeling, Hrd, Internationaal, Leiderschap, Ontwikkelen, Opleiden