Training STECR Werwijzer Arbeidsconflicten

Door: ProgreSZ  19-07-2011
Trefwoorden: STECR Werkwijzer Trainingen

 

Training STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten i.s.m. STECR

Een arbeidsconflict kan verschillende oorzaken hebben. Vaak ziet de werkgever de oorzaak van het arbeidsconflict in het functioneren van de werknemer. De werknemer zal het arbeidsconflict geregeld wijten aan onterechte kritiek op het functioneren, of te weinig begeleiding bij het werk. STECR publiceert al jaren deze Werkwijzer. Een handvat voor adequate interventies bij arbeidsconflicten rond de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. De kracht van de Werkwijzer zit in de bundeling van praktijkervaringen van professionals van diverse pluimage (bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, juristen, verzekeraars). Tijdens de training leert u werken met de Werkwijzer. U ervaart ook de onderlinge relaties en aanvullende rol die anderen spelen binnen uw werkterrein.

Doelgroep
Professionals werkzaam bij arbodiensten, verzekeraars en re-integratiebedrijven.

Duur
De training duurt 2 dagdelen.

Toelatingseisen

Niet van toepassing.

Inhoud van de training

Onderwerpen:

·         Theoretische basis van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten

·         Signalering en diagnose

·         Advies en interventie

·         Evaluatie

·         Arbeidsconflicten in de context van wettelijke re-integratieverplichtingen

·         Wet verbetering Poortwachter

·         Arbeidsrecht

·         Beperken van arbeidsverzuim en bevorderen van snelle, verantwoorde en duurzame re-integratie

·         Uniformeren van de terminologie rond arbeidsconflicten en –verzuim

·         Demedicaliseren van arbeidsconflicten

·         Stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de partijen en het zelfoplossend vermogen van de arbeidsorganisatie

·         Aandacht voor de rol van de bedrijfsarts als beoordelaar en zijn adviserende en interveniërende rol.

Doel van de training

Na afloop van deze training kunt u een bijdrage leveren aan het:

·         beperken van arbeidsverzuim en bevorderen van snelle, verantwoorde en duurzame re-integratie.

·         uniformeren van de terminologie rond arbeidsconflicten en -verzuim.

·         bevorderen van consensus onder arboprofessionals over hoe te adviseren met betrekking tot arbeidsconflicten.

·         leggen van het accent op het oplossen van de conflictsituatie en zo min mogelijk op de arbeidsongeschiktheidsvraag.

·         vooropstellen van zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers.

Na deelname aan de training ontvangt u, via het systeem GAIA voor artsen 6 permanente educatiepunten. Via Hobeon SKO levert dit voor arbeidsdeskundigen 4 permanente educatiepunten op.

Studiemateriaal
Tijdens de training ontvangt u een studiemap met daarin overzichtelijk alle benodigde informatie.

Praktijkgerichtheid

De training is praktijkgericht. De mogelijkheid bestaat om casuïstiek uit de praktijk in te brengen.

Na de training

Wilt u zich na deze training verder professioneel ontwikkelen denkt u dan eens aan:

·         Basistraining Arbeidsrecht

·         Verdiepingstraining Arbeidsrecht

·         Training Zorgplicht en aansprakelijkheid van de werkgever

·         Training Conflictmanagement

Kosten           

€ 395,-  per deelnemer.

Trefwoorden: STECR Werkwijzer Trainingen