Wilt u als werkgever uw loonschade verhalen?

Door: Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten  25-03-2011
Trefwoorden: Advies, Kwaliteit, Gratis

Uw werknemer kan betrokken raken bij een ongeval. Hij kan daardoor arbeidsongeschikt raken waardoor niet alleen uw werknemer, maar ook u schade lijdt. U bent als werkgever immers verplicht om de eerste 2 jaar tenminste 70% van het loon door te betalen. Vaak is zelfs bepaald dat het eerste jaar 100% van het loon moet worden doorbetaald. Daarnaast zult u doorgaans kosten moeten maken in verband met de re-integratie van uw werknemer.

In de wet (art. 6:107a BW) is vastgelegd dat u een gedeelte van deze kosten kunt verhalen op de aansprakelijke partij. In de praktijk maken werkgevers echter lang niet altijd gebruik van hun regresrecht. Ze zijn veelal niet op de hoogte van dit regresrecht. Daarnaast is het verhalen van de vordering lang niet altijd een eenvoudige zaak.

Over het verband tussen de arbeidsongeschiktheid en het ongeval bestaat regelmatig discussie. Om dit verband aan te tonen, zal medische informatie van de werknemer overlegd moeten worden. En dit is slechts mogelijk met toestemming van de werknemer. Wanneer er een discussie op medisch gebied wordt gevoerd, is het advies van een medisch adviseur onontbeerlijk.Kortom, in veel regreszaken is een specialistische aanpak vereist. Boomkamp & Zwarts Letselschade helpt u graag bij het verhalen van deze kosten.

Wij berekenen daarvoor de gebruikelijke incassokosten. Dit is, afhankelijk van het te verhalen bedrag, een percentage tussen de 6 en 15% van het daadwerkelijk verhaalde bedrag. Wij brengen onze kosten pas in rekening zodra de aansprakelijk verzekeraar de schadevergoeding heeft betaald. Mocht het ons niet lukken om de schade voor u te verhalen, dan zullen wij u geen kosten in rekening brengen. Daarnaast zullen wij de kosten die door de aansprakelijke partij worden vergoed, hierop in mindering brengen. Daardoor is onze inschakeling veelal kosteloos mogelijk. 

Wanneer u over het bovenstaande vragen heeft of geïnteresseerd bent in onze verhaalservice, kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor nadere informatie.

Boomkamp & Zwarts Letselschade
Smeenkhof 12D
7429 AX Deventer
0570 511 120
[email protected]

Trefwoorden: Aansprakelijkheid, Advies, Adviseur, Advocaat, Arbeidsongeschikt, Arbeidsongeval, Betrouwbaar, Claims, Fout, Gratis, Juridisch Advies, Juridische Dienstverlening, Juristen, Keurmerk, Kwaliteit, Letsel, Letselschade, Letselschade Advocatuur, Letselschadeadvocaat, Letselschadespecialist, Medisch, medische fout, Ongeluk, Ongeval, Procedure, Rechtbijstand, Rechten, Rechtsbijstand, Rechtshulp, Schadeletsel, Schades, Schadevergoeding, Vergoeding, Verhalen, Verkeersongeval,

Contact Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten

25-03-2011

Gratis professionele hulp bij Letselschade?

Boomkamp & Zwarts Letselschade specialisten weet ambitie en vasthoudendheid te combineren met een laagdrempelige, heldere en persoonlijke aanpak.