KWALIBO erkenningen Centraal Bodemkundig Bureau

KWALIBO erkenningen Centraal Bodemkundig Bureau van Centraal Bodemkundig Bureau Deventer-breda

Door: Centraal Bodemkundig Bureau Deventer-breda  06-11-2007

Het Centraal Bodemkundig Bureau (CBB) voor de land- en tuinbouw is opgericht in 1951 te Deventer. CBB richt zicht vooral op monstername, advisering en inspectie op het gebied van milieu, natuurbeheer en landschap en het regisseren en uitvoeren van sloopwerkzaamheden en/of bodemsaneringen. In 2007 heeft CBB een vestiging geopend in Breda welke zich vooral richt op verwerving vastgoed en gebiedsontwikkeling. CBB heeft als specialisatie: Verwerving vastgoed en gebiedsontwikkeling De complete aanpak van bodemonderzoek en asbest inventarisatie t.b.v. milieuvergunningen, aan- en verkoop, bouwvergunningen of bestemmingsplanwijziging Grootschalig bodemonderzoek glastuinbouw en agrarische percelen Intergraal onderzoek van archeologie tot saneringkosten Geclusterd BSB bodemonderzoek t.b.v. revitalisering bedrijfsterreinen Geclusterd monitoringsonderzoek vitaliteit bossen Regisseren en uitvoeren van sloopwerkzaamheden en/of bodemsaneringen t.b.v. bestemmingsplanwijziging Het CBB is aangesloten bij de RVT (taxatiespecialist). Verder is het CBB ISO 9001:2000 gecertificeerd voor alle bovengenoemde processen en producten. Tevens beschikt zij over gecertificeerde buitendienstmedewerkers volgens SIKB 2000,(VKB 2001, 2002 en 2018), SIKB 6000 (VKB 6001), Kwalibo erkenning SIKB 2000 en Kwalibo erkenning SIKB 6000, VCA en ErBo. Opdrachtgevers van het CBB zijn provincies, diverse grote en kleine gemeenten, Unie van Bosgroepen, Rijkswaterstaat, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, meerdere OVTO bureaus, BSB stichtingen, land- en tuinbouwbedrijven alsmede diverse particulieren.


Contact Centraal Bodemkundig Bureau Deventer-breda

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share