werkwijze Joost Ostendorf Coaching

werkwijze Joost Ostendorf Coaching van Joost Ostendorf Coaching Deventer

Door: Joost Ostendorf Coaching Deventer  23-12-2008
Trefwoorden: Burn-out, Faalangst, Overspannen

Werkwijze: Tijd voor verandering! Als coach neem ik graag uitgebreid de tijd voor mensen. Het prettigst werk ik in sessies van ongeveer 2 uur. Op een betrokken, uitdagende, soms provocatieve manier en altijd vanuit een sponsor-houding werk ik met je aan je doelen. In mijn coaching hanteer ik een krachtige en effectieve combinatie van NLP- oefeningen, de hartcoherentie methodiek met bio-feedback apparatuur, ook wel hartademhaling genoemd, hypnotische trance oefeningen (waaronder zelf-hypnose oefeningen) mindfullness oefeningen (leven in het hier en nu) en trainingen met een brainmachine. Samen onderzoeken we en bespreken welke oefeningen het best passen en het meeste resultaat sorteren. Per persoon kan dit verschillen. NLP coaching en training: Ik gebruik veel NLP methoden en technieken, ontwikkeld door Robert Dilts en het Instituut voor Eclectische Psychologie (IEP). Deze aanpak maakt het mogelijk om via het contrast tussen huidige situatie en gestelde doelen krachtig veranderwerk op overtuigings-, en identiteitsniveau te doen. Ervaring leert dat dit een positieve invloed heeft op professionele en persoonlijke ontwikkeling. NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een verzameling technieken waarin het gaat om het bereiken van je doelen, nieuwe dingen leren, oplossen van problemen, opheffen van belemmeringen (belemmerende gedachten en overtuigingen) en hoe je persoonlijke veranderingen kunt realiseren. Door de deze technieken zul je de veranderingen bereiken en sterk verankeren! Een wandeling of tien minuten op de roeitrainer kunnen helpen bij het letterlijk en figuurlijk in beweging komen waardoor je veranderingen in gang zet. stressreductie / stressregulering: Ik hanteer een zeer krachtige en effectieve combinatie van NLP oefeningen en hartcoherentie techniek met bio-feedback apparatuur, een brainmachine en hypnotische trance oefeningen (waaronder zelf-hypnose technieken). hartcoherentie / bio-feedback: Uit onderzoek is gebleken dat het hart een zelfstandig neuro netwerk heeft dat samenwerkt met de hersenen. Door bewust ritmischer en dieper te ademen gaat het hart ook regelmatige slaan, Respiratoire Sinus Aritmie (RSA). Vervolgens nemen de productie van de stresshormonen adrenaline en cortisol af en worden helende, endorfines aangemaakt. Hierdoor wordt een positievere emotionele toestand bereikt, (FLOW-ervaring). Dit wordt hartcoherentie genoemd. Om deze processen te trainen en aan te tonen maak ik gebruik van biofeedback-apparatuur. De resultaten zie je op de apparatuur, die geeft het effect van stress op je lichaam en geest snel inzichtelijk in beeld en geluid. Je merkt wat je anders kunt doen om de stress en burn-out efficiënt te reduceren en te reguleren, ook in stressoproepende situaties. Hypnose: Met de term hypnose wordt een bewustzijnstoestand aangeduid waarbij je je diep gaat ontspannen en daarop volledig kunt concentreren. Je bewustzijn blijft echter altijd op de achtergrond aanwezig, en je kunt elk moment ervoor kiezen hiernaar terug te keren. Je blijft alles horen op de achtergrond, en je blijft je eigen keuzes maken. Hypnose kan je helpen om te komen tot verandering van gevoel/gedrag. Dagelijks komen we in een hypnotische (trance) toestand, wanneer we een boek lezen en we zijn zo geconcerteerd aan het lezen datin een hypnotische toestand bent, want je hoort bepaalde dingen die gebeuren niet. Of, je rijdt in de auto en denkt opeens, oh, ben ik hier al, ik heb 3 verkeerslichten gemist. Ook dan was je in een hypnotische trance., en je altijd aanwezige bewuste heeft er gelukkig voor gezorgd dat je verantwoord opereerde. Deze bewustzijnstoestand is niets nieuws. In een hypnose oefening worden deze natuurlijke trance-ervaringen doelbewust gestimuleerd. Iedereen kan leren om zelf in trance te gaan. Vervolgens leer je vertrouwd te raken met je eigen concentratie mogelijkheden. Je zult merken dat deze vorm van verhoogde concentratie en diepe ontspanning prettig is. Tegelijkertijd houdt je volledig controle over je geest en lichaam. Door je sterk te concentreren op je innerlijke wereld kun je mogelijkheden in jezelf ontdekken waarvan je je eerst niet bewust was. Je leert je eigen interne hulpbronnen te mobiliseren om tot een mentale of fysieke genezing te komen. Hypnotherapie werkt doordat in de hypnotische trance de beperkende denkwereld waar we allemaal in leven wordt losgelaten. Gedurende de sessie kunnen verschillende beperkende denkkaders veranderen waardoor de wereld op een andere manier wordt ervaren. Sommige klachten zijn niet gemakkelijk te verhelpen, omdat de oorzaak vaak niet bekend is. Wellicht heb je al van alles geprobeerd en vraag je je af: "Hoe kan ik erachter komen waar mijn probleem vandaan komt en wat kan ik eraan doen? Hoe kan ik verder zonder dat deze klacht mijn leven zo beperkt? Hoe kan ik bereiken wat ik wil? Kom ik er ook vanaf zonder alles weer te moeten (her)beleven?" Een hypnose oefening kan hierbij helpen. Een voorbeeld: Je bent bang voor muizen. Dit is een beperkend denkkader, omdat een muis niet gevaarlijk is. Als je dan ergens een muis ziet, ontstaat er angst. Deze angst komt door het denkkader "muizen zijn eng" of "ik ben bang voor muizen". Als deze denkkaders er niet meer zijn, is de angst ook weg. Het veranderen van deze denkkaders gaat het makkelijkste in een hypnotische trance omdat je dan volledig toegang hebt tot al je hulpbronnen. De effectiviteit van hypnose is direct gerelateerd aan je eigen motivatie, wil je niet in trance, dan lukt het ook niet. Immers, alle hypnose is zelfhypnose. Een hypnotherapeut of coach kan alleen maar iemand helpen om in trance te gaan. Hypnotische trance geeft een veranderingstraject diepgang en ondersteuning. Onbewuste hulpbronnen en inzichten worden meer toegankelijk voor de cliënt. Bovendien is het vermogen om diep te ontspannen op zich al een waardevolle vaardigheid. hersengolven / brainmachine: Hersengolven zijn kleine elektrische stroompjes die meetbaar zijn op je hoofd. Net als muziek tonen verschillende toonhoogte hebben ook je hersengolven verschillende toonhoogtes. We noemen dat frequenties en dat is het aantal golfjes of trillingen per seconde. De snelle hersengolven (bètagolven) zijn verbonden met actief naar buiten gericht zijn en met de mogelijkheid van geconcentreerd werken. Hoe langzamer de hersengolven hoe meer naar binnen gericht de aandacht is. Hierbij is een toenemende ontspanning en rust zichtbaar. Door het naar binnen richten van de aandacht kan creativiteit ontstaan, kan intuïtieve informatie bewust worden, en kunnen er allerlei ideeën en inzichten optreden. Ook kunnen ervaringen verwerkt worden en kan het geleerde opgeslagen worden in het geheugen. Bovendien neemt bij toenemende ontspanning de spijsvertering en de activiteit van het immuunsysteem toe en krijgt het lichaam de kans om zich versneld te herstellen. De brainmachine is een apparaat dat d.m.v. licht en geluid de frequentie van de hersengolven beïnvloedt. Je gebruikt een bril en een koptelefoon en lichtsignalen en geluidspulsen nemen je mee naar verschillende staten van bewustzijn zoals ontspanning, concentratie, meditatie, slaap, etc. Je merkt dit zowel op mentaal als fysiek niveau. Loopbaanbegeleiding: Deze coaching is gericht op het zoeken naar wat je wilt, waar je energie van krijgt. Stellen van je doelen, onderzoeken van je kwaliteiten en het verhelpen van hindernissen zodat je juiste keuzes kunt maken in je loopbaan. Hierbij zijn diverse methodieken bruikbaar. Vind de baan die je zoekt, zonder je aan te passen aan wat zicht toevallig aandient. Kennismaking / intake: De eerste sessie bestaat uit een kennismaking, intake en start van de coaching. Als we beiden besluiten dat het klikt,gaan we verder met een intakegesprek waarin we de doelen en coachvormen onderzoeken. Ook gaan we meestal meteen aan het werk met oefeningen. De inhoud van de sessies blijft vertrouwelijk tussen de jou en mij als coach. Inhoudelijk rapporteer ik niet aan derden, omdat het jouw proces is. Bovendien, op het moment dat je een constatering doet, en doelen stelt ga je al aan het werk en is de constatering al weer in proces en dus niet meer geldig. Tarieven en vrijblijvende offerte op aanvraag. De coaching wordt per sessie gefactureerd aan de klant. De coaching wordt (deels) vergoed door de ziektekostenverzekeraar vanuit het aanvullende pakket onder de noemer alternatieve zorg.

Trefwoorden: Burn-out, Faalangst, Overspannen

Contact Joost Ostendorf Coaching Deventer

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share