Boeren eisen oplossing vraatschade overzomerende ganzen

Boeren eisen oplossing vraatschade overzomerende ganzen van Lto Noord

Door: Lto Noord  05-07-2007

LTO Noord pleit bij provincie voor snelle actie na rechterlijk besluit
Boeren eisen oplossing vraatschade overzomerende ganzen
Belangenorganisatie LTO Noord is verbijsterd over het rechterlijk besluit om de ontheffing voor afschot van overzomerende ganzen te schorsen. Door deze uitspraak zijn Zuid-Hollandse veehouders en akkerbouwers deze zomer ernstig beperkt in hun mogelijkheden om vraatschade te voorkomen. De sector pleit voor het nieuw leven inblazen van de regeling die tot begin dit jaar van kracht was.

De ontheffing voor afschot van de overzomerende grauwe gans en brandganzen is afgelopen maand door de bestuursrechter in Den Haag geschorst. De voorzieningenrechter is van mening dat de provincie en FBE de dreiging van schade onvoldoende hebben onderbouwd om een onbegrensde ontheffing af te kunnen geven. Verder vond de rechter ook onvoldoende onderbouwing voor het afgeven van de ontheffing in de gehele provincie en was het aantal af te schieten ganzen niet onderbouwd met cijfers.

Door het schorsen van de ontheffing wordt het veel moeilijker om schade te voorkomen. Middelen om schade te voorkomen zoals vlaggen en linten werken onvoldoende als ondersteunend afschot niet mogelijk is. Als boeren zo min mogelijk schade willen dan zijn ze genoodzaakt om steeds het land in te gaan als ganzen neerstrijken om ze te verjagen.

LTO Noord bestuurder Foppe Haanstra pleit voor een snelle oplossing: “Uit onderzoek van het Sovon blijkt dat afschot de meest geëigende manier is om de stand van zomerganzen terug te brengen. De landelijke politiek komt haar belofte om zomerganzen aan te pakken niet na en blijft in gebreke bij het bestrijden van ganzenoverlast. LTO Noord wil dat de vrijstelling voor afschot van ganzen, zoals die tot en met vorig jaar van kracht was, nieuw leven wordt ingeblazen. Met het instellen van de vrijstelling kunnen de ganzen zonder aanvraag van een ontheffing bestreden worden om schade te voorkomen. Op die manier hebben we deze zomer een handvat voor het beperken van de vraatschade. Als er eerst op zoek moet worden gegaan naar een nieuwe juridische oplossing is de zomer al lang voorbij. Dat is voor de sector onacceptabel.”
--------------------------------------------------------------
[Niet voor publicatie]
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Peter van Arkel, secretaris LTO Noord provincie Zuid-Holland, T 023 51 62 330, M 06 -22 79 30 91
Kristi Gansner-Lotte, Communicatieadviseur, LTO Noord T 023 - 51 62 355, M 06 - 25 42 53 18, E kgansner@ltonoord.nl