LTO Noord stelt Rijkswaterstaat aansprakelijk voor geleden schade

Door: Lto Noord  18-06-2007

Niet tijdig maaien leidt tot schadepost
LTO Noord stelt Rijkswaterstaat aansprakelijk voor geleden schade
LTO Noord provincie Noord-Holland stelt Rijkswaterstaat Noord-Holland als eigenaar en beheerder van de bermen langs de A7, A9 en N9, aansprakelijk voor de schade die geleden wordt als gevolg van het niet tijdig maaien van de bermen. LTO Noord treedt hierbij op namens de agrarische ondernemers met cultuurgronden langs de genoemde wegen die schade lijden door nalatig handelen.

LTO Noord heeft Rijkswaterstaat er meerdere malen schriftelijk op gewezen dat er schade ontstaat door zaadverspreidende onkruiden. Ook vorig jaar zijn er herhaaldelijk op diverse plaatsen in de provincie Noord-Holland, ook langs de A7, A9 en N9, problemen geweest met distels, fluitenkruid, krulzuring en de berenklauw. Daarnaast speelt de discussie over het Jacobskruid en de gevaren van deze plant voor de diergezondheid.

Rijkswaterstaat heeft aangegeven begrip te hebben voor eventuele schades die kunnen voortvloeien uit zaadverspreidende onkruiden in gewassen en heeft een prestatieovereenkomst met een aannemer afgesloten waarin nadrukkelijk staat vermeld dat de bermen gemaaid moeten worden voordat onder meer distels en andere overlast veroorzakende onkruiden in bloei komen.

Tot op heden heeft de aannemer de bermen langs de genoemde (snel)wegen niet gemaaid. Inmiddels staan diverse overlast veroorzakende onkruiden in bloei. Bijvoorbeeld langs de A7 tussen Purmerend en Zaandam staan er veel bloeiende distels van meer dan 1,5 meter hoog.

LTO Noord stelt Rijkswaterstaat daarom aansprakelijk voor de geleden schade en heeft inmiddels ook de gemeenten langs de genoemde wegen op de hoogte gesteld van de waargenomen overlast en hen verzocht Rijkswaterstaat op grond van de distelbepaling in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) te dwingen tot het verwijderen van de overlast veroorzakende onkruiden.

Inmiddels is LTO Noord, samen met de betrokken ondernemers, overgegaan tot het opbouwen van een belastend dossier. Daarin wordt nader onderbouwd welke agrarische ondernemers schade door het nalatig optreden van Rijkswaterstaat hebben opgelopen, hoe groot de schade is en waardoor dat is veroorzaakt. Ondernemers die schade ondervinden kunnen dit melden bij het LTO Noord Informatiecentrum via T 023 – 51 62 360 of E info@ltonoord.nl[Niet voor publicatie]
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Evert Lassche, secretaris LTO Noord provincie Noord-Holland, T 023 51 62 258, M 06 – 51 40 21 29
Kristi Gansner-Lotte, Communicatieadviseur, LTO Noord T 023 - 51 62 355, M 06 - 25 42 53 18, E kgansner@ltonoord.nl