Gecontracteerde zorg snel, eenvoudig en duidelijk zichtbaar

Gecontracteerde zorg snel, eenvoudig en duidelijk zichtbaar van Magproductions

Door: Magproductions  30-09-2008
Trefwoorden: Zorg, Zorgverzekeraar, Zorgaanbieder

Magproductions in Enschede ontwikkelt een software-applicatie ‘De gecontracteerde zorg in Nederland’ waarmee snel, eenvoudig en duidelijk is te zien welke zorgverzekeraars met welke zorgaanbieders een zorgcontract hebben afgesloten. Het gebruik van de applicatie en de presentatie van de gegevens komen overeen met die van Google Maps. Magproductions verwacht met deze applicatie een grote bijdrage te leveren aan het transparant maken van de zorgverzekeringssector.

De applicatie

Magproductions legt voor deze applicatie een relationele database aan met gegevens over de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders die bij de zorgverzekeraars zijn aangesloten. De gebruiker kan zoeken op de categorie zorgaanbieder (huisarts, fysiotherapie) en op de zorgverzekeraar(s). Op de gegevens kan van landelijk tot plaatselijk en omgekeerd worden in- en uitgezoomd. Van de zorgaanbieders worden alle adresgegevens getoond, inclusief telefoonnummer en internetadres. Tevens kan worden doorgeklikt naar meer informatie over de zorgaanbieder. Voorbeelden van vragen waarop de applicatie antwoord kan geven, zijn: “Waar in mijn buurt zitten fysiotherapeuten en bij welke zorgverzekeraar zijn ze gecontracteerd?” “Ik ga verhuizen naar plaats X. Welke zorg zit in die plaats en welke zorgverzekeraar zit daar vooral?”

Toekomst

De applicatie zal in eerste instantie alleen tonen óf er een zorgcontract is tussen de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. Verwacht wordt dat er later ook informatie kan worden aangeboden over de inhoud van de zorgcontracten. Andere uitbreidingen die zijn voorzien, zijn onder meer gegevens uit de zorgverzekeringen, bijvoorbeeld gegevens over dekkingen, kostensoorten en behandelingen.

Gespecialiseerd in zorg

Magproductions bestaat sinds 1999 en ontwikkelt hoogstaande toepassingen en concepten voor internet. Eén van de sectoren waarin Magproductions is gespecialiseerd is de zorgsector. Zo heeft Magproductions recent een zorgverzekeringsmodule ontwikkeld waarmee bezoekers van een website van een zorgverzekeraar snel kennis kunnen nemen van de exacte inhoud van diens zorgverzekeringen.

Trefwoorden: Gecontracteerde Zorg, Integratie Technologie, Zorg, Zorgaanbieder, Zorgconsument, Zorginkoop, Zorgverzekeraar,

Contact Magproductions

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share