NS Reizigers kiest voor Quality On-Line

Door: Quality On-line  30-10-2006

Enschede, 30 oktober 2006 – NS Reizigers, een bedrijfsonderdeel van de Nederlandse Spoorwegen, implementeert software van Quality On-Line voor het registreren en afhandelen van incidenten, als vervanging van de bestaande registratiesystemen. Na NedTrain is NS Reizigers het tweede bedrijfsonderdeel van de Nederlandse Spoorwegen dat software van Quality On-Line gebruikt.

Op dit moment maken alle adviseurs spoorwegveiligheid uit de dertien productie-eenheden van NS Reizigers gebruik van het incidentmanagementsysteem van Quality On-Line. Het systeem wordt ingezet voor het landelijk registreren van alle typen incidenten en ongevallen met als doel deze beter te kunnen analyseren. Verbeteringen die de algemene veiligheid verhogen kunnen daardoor sneller doorgevoerd worden. Juist het consequent registreren van op het eerste gezicht kleine incidenten en het goed doorgronden en afhandelen daarvan, kunnen het aantal calamiteiten in de toekomst verminderen.

In de volgende fase van de implementatie, die begin volgend jaar van start gaat, krijgen alle medewerkers van NS Reizigers die wachtdienst lopen ook toegang tot het systeem. Dit zijn enkele honderden medewerkers. Zij voeren gegevens met betrekking tot incidenten en ongevallen in, waarna deze worden afgehandeld door de adviseurs spoorwegveiligheid.

Registratie en afhandeling
Titia Los is stafmedewerker spoorwegveiligheid en verantwoordelijk voor de implementatie van het systeem: “We hebben eerst een pilot gedraaid om er zeker van te zijn dat de software van Quality On-Line aan onze verwachtingen voldeed. De pilot was succesvol en we gebruiken het systeem nu al naar volle tevredenheid. Het belangrijkste voor ons is dat de software van Quality On-Line niet alleen registreert, maar dat we er ook de afhandeling mee kunnen monitoren. Binnenkort gaan we het ook gebruiken voor registratie van audits en inspecties.”

Peer Reinhard, directeur van Quality On-Line, licht toe: “Het is interessant om te zien hoe snel ook een organisatie als NS Reizigers vertrouwd is geraakt met het systeem. Dat heeft met name te maken met de wijze van implementeren die we hanteren, waarbij we altijd heel nauwkeurig met de klant uitspitten hoe hun proces tot nu toe in elkaar zit. Ook de flexibiliteit van ons product speelt een belangrijke rol.”


Contact Quality On-line

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share