De Groene Kaart

Door: Victory Juridisch Advies  24-01-2008
Trefwoorden: Webwinkel, Mkb, Schade

Sectie: Letselschade
Titlel: De Groene Kaart
 

De groene kaart, patiëntenkaart oftwel het elektronisch patientendossier (EPD) in letselschadezaken


Arrest/artikelen: RB Almelo 83287 HA/RB Breda 171042 HA/RB ’s Hertogenbosch 210893
Art.843a Rv, art.22 Rv, art. 8 EVRM, art.10 EVRM

De verzekeraar vraagt uw patientenkaart
Mogelijk is u een letselschadezaak overkomen en vraagt uw belangenbehartiger tot uw verbazing naar uw EPD, het elektronisch patiëntendossier vroeger beter bekend als “de groene kaart” oftewel de “patiëntenkaart”. U zult het geloven of niet maar dit document kan van doorslaggevend belang zijn in uw zaak.


Het belang van het patiëntendossier in uw letselschadezaak
Nadat u een ongeval is overkomen en de verzekeraar de juridische aansprakelijkheid heeft erkend zult u merken dat men een bijzondere interesse toont in uw medische voorgeschiedenis. De verzekeraar wil graag weten of u voor het ongeval ziek bent geweest, wat u dan mankeerde en of u voor deze klachten behandelingen heeft gehad. Hij vraagt zich dan af of het medisch causale verband in tact is en de relatie tussen de klachten welke u aangeeft, overeenkomen met uw gedrag en oorzakelijk niet te herleiden zijn tot voor het ongeval. U heeft aangegeven dat u bepaalde klachten heeft gekregen door het ongeval. Laten we eens uitgaan van de situatie dat u een whiplash heeft opgelopen. De daarbij behorende klachten zijn: hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn, tintelingen in de armen/schouders, uitstraling naar de handen en cognitieve stoornissen hetgeen inhoud dat u van alles vergeet en u niet meer goed kunt concentreren.


Stel dat u vier weken voor het ongeval uw hoofd hard gestoten heeft. U bent na een week naar de huisarts gegaan omdat de hoofdpijn maar niet wegging. De huisarts heeft u pijnstillers voorgeschreven en u geadviseerd het rustig aan te doen. U heeft dit advies opgevolgd en een week voor het u overkomen ongeval was de hoofdpijn weg. Helaas kunt u er dan 100% zeker van zijn dat de verzekeraar vertegenwoordigd door diens medisch adviseur zal stellen dat het nog maar zeer de vraag is of uw huidige klachten en beperkingen veroorzaakt worden door het ongeval. Hij zal aan uw belangenbehartiger vragen om een kopie te krijgen van het complete patiëntendossier.


Wat zijn mijn rechten en plichten als de verzekeraar mijn patiëntendossier wil hebben?
De verzekeraar stelt dat zonder de informatie uit het patiëntendossier, zij niet zelf kunnen beoordelen of er medische informatie is over het slachtoffer van voor het ongeval welke relevant is voor de afwikkeling van de schade. Het is duidelijk dat er hier twee grondbeginselen strijdig zijn met elkaar. Aan de ene kant het recht van het slachtoffer om zich te verweren tegen een inbreuk op zijn/haar privacy ex.art. 8 EVRM en artikel 10 Gw en anderzijds het gewicht van een goede rechtsbedeling en ‘equality of arms’, het beginsel dat met zich meebrengt dat de aansprakelijke partij kan beschikken over voldoende medische gegevens uit het verleden van het slachtoffer om dienaangaande zelf een oordeel te vormen.


Ja, maar in mijn patiëntenkaart staan privacy gevoelige gegevens, wat dan?
Mocht het zo zijn dat in uw EPD oftewel patiëntenkaart privacy gevoelige gegevens staan en duidelijk is dat die gegevens geen informatie bevatten welke van invloed zijn op de beoordeling of het medisch causale verband nog in tact is, kan volstaan worden met een andere vorm van informatieverschaffing. Hierbij kan bijvoorbeeld aan de huisarts gevraagd worden om een samenvatting te maken van uw dossier c.q. gerichte vragen van partijen te beantwoorden.

Conclusie
Aldus mag geconcludeerd worden dat zeker in procedures het steeds meer regel dan uitzondering is dat de patiëntenkaart inzichtelijk wordt gemaakt. Het slachtoffer dient zijn schade te bewijzen doch daarentegen heeft de verzekeraar het recht bevestigd te krijgen dat het ongeval weggedacht u niet dezelfde klachten zou hebben gehad. Een ieder zal begrip hebben voor dit standpunt van de verzekeraar ware het niet dat veel verzekeraars elk aspect in dat patiëntendossier van u zullen aangrijpen om maar te stellen dat u een medische voorgeschiedenis had welke van invloed is op uw huidige klachtenpatroon. Dit betekent dat uw belangenbehartiger enerzijds moet meewerken met de verzekeraar doch anderzijds onzinnige stellingen gelijk dient aan te vallen. De behandelaars van Victory verstaan deze kunst. Kijk ook bij het onderwerp predispositie.

Auteur: Jeroen Terlingen

bron: http://victoryadvies.nl

Trefwoorden: Advocaat, Groene Kaart, Juridisch, Jurist, Juristen, Krediet, Letsel, Letselschade, Mkb, Patientenkaart, Predispositie, Rechtspraak, Rechtszaal, Schade, Schadeclaim, Webwinkel, Wet, Whiplashstichting,