Mobiel geld lenen, jij ook?

Mobiel geld lenen, jij ook? van Victory Juridisch Advies

Door: Victory Juridisch Advies  30-01-2008
Trefwoorden: Marketing, Mobiel, Krediet

Mobiel geld lenen, jij ook?
Heerlijk toch, je staat in de kroeg en zit zonder geld. Je wilt niet naar een of ander pinautomaat omdat je weet al dat je saldo nog lager is dan het alcoholpercentage in je bloed. Wat is er dan gemakkelijker dan via je mobieltje geld lenen. Het mag al vanaf 21 jaar en het vergroot het Luilekkerland van de incassobureaus.


Minikrediet
We hebben het hier over het verstrekken van een minikrediet tot maximaal zo’n € 400,- afhankelijk van de aanbieder. De looptijd varieert van 15 tot 30 dagen en de behandelkosten lopen uiteen van ‘’slechts’’ € 20,- tot € 100,- . Let op: de aanbieders vragen geen rente maar behandelingskosten. Goh denkt u, dat valt toch wel mee?


Meer dan 1000% rente op jaarbasis
Tja, als je het zo stelt. De gevraagde rente loopt op van 20% tot 25% per twee weken. Dit is een enkelvoudige rente van 650% per jaar. Bij consumptief krediet rekenen we normaal met effectieve rente en dan komt u uit op meer dan 1000% per jaar. Vindt u het nu ook nog goedkoop? De aanbieders van minikredieten oftewel flitsleningen richten zich op de particulier die snel geld nodig heeft. Afsluiting van een nieuw krediet is alleen mogelijk als het vorige krediet goed is afgelost waarmee de markt zichzelf zou moeten reguleren. Echter, daar aanbieders van elkaars data geen kennis hebben kan de wanbetaler gewoon de volgende keer bij een nieuwe partij ook vrijwillig slachtoffer worden.


Agressieve marketing
De Nederlandse markt maakt nu nog maar de eerste fase door van wat een zeer agressieve geld markt gaat worden. Als de jonge volwassene eenmaal via zijn mobieltje een minikrediet is aangegaan, zijn de algemene voorwaarden geaccepteerd. De aanbieder zal zijn cliënt blijven ‘’bombarderen’’ met reclames op zijn mobiele telefoon. U kunt zich voorstellen dat bijvoorbeeld een vakantie vierende jongere dagelijks, via direct marketing op zijn mobieltje, wordt benaderd met de vraag of hij nog iets wil lenen. Moeilijk te weerstaan voor de, in vakantiestemming en vaak met geld tekort geconfronteerde jongeren.


Regelgeving en Kamervragen
De verstrekkers van de minikredieten vallen niet onder art. 35 Wck (Wet op het consumentenkrediet). Deze bedraagt op dit moment 12 procespunten en geldt niet voor krediet met een looptijd van minder dan 3 maanden. We mogen ons afvragen als de wetgever niet bij machte blijkt om door deze nieuwe constructies heen te kijken hoe het verder moet met ons rechtssysteem in Nederland. Inmiddels zijn er Kamervragen gesteld door de PvdA maar is regelgeving nog lang niet in zicht.


Loan Shark
Volgens de regering gaat een vergelijking met een geldwoekeraar niet op. Immers die doet zijn zaken niet legaal. Mogelijk kan de minister verklaren hoe velen in het illegale circuit goedkoper geld kunnen lenen dan bij de aanbieders van flitsleningen. Ook het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is van mening dat aanbieding van deze leningen verboden moet worden. Kredietverstrekking is immers onverantwoord als burgers hiermee op een levensstandaard komen die onder het bestaansminimum komt. (volgens de MvF en staatsecretaris). Een opmerkelijke uitspraak daar deze opmerking zelfs strijdig is met de reguliere aanbieders van kredietfaciliteiten. De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) zit immers niet voor niets vol met burgers die de lasten van o.a. leningen met hoge rentes niet langer kunnen dragen. De minister legt vervolgens de verantwoordelijkheid bij de aanbieders van de kredietverstrekking waarmee bij wijze van spreken, de drugdealer opgezadeld wordt met de morele verantwoording voor het product welke hij verkoopt. De kern van mijn betoog moge u duidelijk zijn.


AFM en BKR
Het is inmiddels duidelijk geworden dat de AFM (Autoriteit Financiele Markten ) door de leningstermijn van 3 maanden niet actief kan handelen. Onduidelijk is nog de rol van het BKR. De algemene voorwaarden van voorschotje.nl spreken van het recht om informatie te verstrekken aan het kredietinformatiebureau waarmee een mogelijke overlapping met het Bureau Krediet Registratie zeer wel mogelijk is. Victory Juridisch Advies zal hier nader naar informeren en op zijn website hierop terugkomen. ( http://www.victoryadvies.nl ).


Conclusie
Het moge duidelijk zijn dat met het accepteren en niet aan banden leggen van de gevraagde torenhoge rentes, de regering de vloer aanveegt met de intentie om een actief schuldpreventiebeleid te voeren (hetgeen zogezegd de wens is van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Deze nieuwe geldmarkt is kaf op het koren van de toch al nauwelijks gecontroleerde markt van incassobureaus en zal ervoor zorgen dat ons rechtssysteem nog verder overbelast wordt. Waarbij tevens vele gezinnen ondergedompeld zullen worden in ellende en zullen afglijden naar precies hetgeen de regering wil voorkomen, namelijk moeilijk oplosbare schuldsituatie. Heeft u verweer nodig tegen een incasso en kunt u uw advocaat niet meer betalen surf dan naar onze website al was het maar voor de tips.  


Auteur: J. Terlingen
Victory Juridisch Advies.

Voor een gratis letselschade analyse: http://www.victoryadvies.nl

Trefwoorden: Afm, Euro, Krediet, Kredietrente, Kredietverstrekkers, Marketing, Mini Krediet, Mobiel, Mobieltje, Money, Mvf, Nibus, Rente, Schuld, Schulden,