Tongkanker, door een gemiste diagnose

Tongkanker, door een gemiste diagnose van Victory Juridisch Advies

Door: Victory Juridisch Advies  18-02-2008
Trefwoorden: Juridisch Advies, Letselschade, Kanker

En zo kan Deborah die op 26 april 2007 een verwijskaart kreeg pas op 26 juni terecht in het ziekenhuis. Helaas deed ook de KNO-arts zijn werk niet. Hij nam geen weefsel af, en keek met een mini camera door haar neusgat naar haar….stembanden en zei dat deze geïrriteerd waren. Over 6 maanden moest ze terug komen voor controle aldus 11 december 2007.


Ondertussen verging Deborah van de pijn. Maar waar moest ze heen. De KNO arts en de huisarts zeiden dat het haar stembanden waren. Waarom dan die pijn? Op 11 september 2007 kreeg ze een brief dat de afspraak van 11 december verzet werd. Overstuur belde ze het ziekenhuis en smeekte of zij eerder kon komen omdat ze verging van de pijn.


Op 26-09-2007 keek de KNO-arts alleen met een spatel in haar mond en zei "maar dit is niet goed", waarop Deborah antwoordde "maar dat zat er de vorige keer ook al", waarop de KNO-arts zei:”dat heb ik niet gezien, sorry.” Op 1 oktober vernam Deborah in de Daniel de Hoed kliniek dat ze tongkanker had met uitzaaiingen naar de hals.


Deborah is inmiddels weg bij haar huisarts en behandeld in de Daniel de Hoed kliniek. Ze heeft 23 bestralingen gehad vanaf 6 november jl. en is op 12 december 2007 geopereerd waarbij de lymfklieren in haar hals zijn verwijderd. Hierna krijgt ze nog 20 binnenwaartse bestralingen en hopelijk een kans om verder te leven.


De zaak is beoordeeld door de medisch adviseur van Bureau Pals welke geen verhaal mogelijk acht. Onbegrijpelijk zal de leek zeggen. Die huisarts heeft toch tot 7x toe zitten slapen. Dit is toch een duidelijke letselschadezaak? Volkomen juist doch doordat de KNO-arts de eerste keer ook niets zag c.q. zijn werk niet deed, heeft hij de huisarts indirect gevrijwaard van aansprakelijkheid. Immers als een KNO-arts het niet ziet, waarom zou een eenvoudig huisarts dan aansprakelijk gesteld kunnen worden.


Op dit moment bekijkt de medisch adviseur van Victory Juridisch Advies de zaak nog eens daar immers vanuit het klachtenpatroon het in de rede had gelegen dat er eerder weefsel was afgenomen.


Victory zal u berichten hoe deze zaak afloopt.


Heeft u ook letsel of en loopt u tegen een muur van onbegrip aan?


Surf dan naar www.victoryadvies.nl
Auteur: J.Terlingen

Trefwoorden: Huisartsen, Juridisch Advies, Kanker, Letsel, Letselschade, Medische Kunstfout, Medische Misser,