Whiplash en de dubbele keuring, hoe zit dat?

Door: Victory Juridisch Advies  18-02-2008
Trefwoorden: Keuring, Whiplash, Letselschade

U bent opgeroepen voor een herkeuring en vervolgens afgekeurd? Heeft het UWV wel de juiste keuringsmethode toegepast? In vele gevallen valt hier wel wat op aan te merken.

Het UWV kent vanaf 1 oktober 2004 de interne richtlijn “Intensivering beoordeling arbeidsongeschiktheid WAO/WAZ en Wajong.” Deze richtlijn legaliseert de zogenaamde dubbele keuring bij bepaalde diagnose codes welke het UWV hanteert zoals bijv.: whiplash, chronische rugklachten, RSI maar ook bij bijv. bek

Bij deze procedure gelden de volgende uitgangspunten:
1. De procedure geldt slechts bij moeilijk objectiveerbare aandoeningen. (de lijst met 80 diagnosecodes).
2. U krijgt alleen een tweede keuring als: er sprake is van een arbeidsduurbeperking hetzij geen duurzaam benutbare mogelijkheden (GDBM) of volledige medische of arbeidsdeskundige arbeidsongeschiktheid (80-100%).
3. Een andere verzekeringsgeneeskundige voert de tweede keuring uit.
4. Als het de arbeidsdeskundige is die concludeert dat u 80-100% arbeidsongeschikt bent dan voert een andere Ad'er de tweede keuring uit.
5. De cliënt wordt hetzij door de arts hetzij door de arbeidsdeskundige verwittigd dat er een tweede keuring zal komen.
6. Geen tweede keuring komt indien de staf- verzekeringsarts of de staf- arbeidsdeskundige gemotiveerd aangeeft waarom dit niet zinvol is.
7. Bij verschil in uitkomst tussen de 1e en de 2e verzekeringsarts dan moeten beiden samen met de stafarts tot een definitieve conclusie        komen.
8. Hetzelfde geldt voor de arbeidsdeskundigen. Als de 1e en 2e arbeidsdeskundige het niet eens zijn dan moeten zij samen met de staf- arbeidsdeskundige tot een definitief oordeel komen.

Urenbeperking
Heeft u een urenbeperking en heeft hetzij de verzekeringsarts c.q. de arbeidsdeskundige zonder grondige motivering aangegeven dat u weer volledig uw uren kunt gaan werken dan kunt u in beroep gaan analoog de uitspraak van de CRvB 11 mei 2007 LJ-nummer BA 5749. Hierin staat dat het laten vervallen van een urenbeperking zonder dat er een verbetering is opgetreden in de gezondheidstoestand van de belanghebbende een deugdelijke motivering vereist.

Omgekeerd geredeneerd
Natuurlijk staat voor de uitkeringsgerechtigde die afgeschat is bezwaar en beroep open maar draait u het eens om. Waarom mag het UWV u voor de 2e keer keuren en moet u in bezwaar en beroep terwijl u geen eigen onafhankelijk deskundige mag inbrengen om u voor de 2e keer te keuren. Er is geen onafhankelijke stafarts die het definitief oordeel velt en u bent aldus aan de willekeur van het UWV overgeleverd.
Waarom krijgt niet iedereen die goed is gekeurd ook een tweede keuring? Let op: een tweede keuring krijg je alleen als je tijdens de 1e keuring afgeschat bent en dus nog steeds beperkingen hebt. Bent u dus goed gekeurd in de 1e keuring dan zou u minimaal het recht dienen te hebben op een 2e keuring en het liefst hierbij gebruik maken van een onafhankelijk deskundige.

Tot slot
Conclusie is dan ook dat de hele richtlijn van het UWV een façade is om mensen af te schatten. Er wordt geen gebruik gemaakt van onafhankelijke artsen of arbeidsdeskundigen en bij een dispuut oordeelt de staf- arts of staf- arbeidsdeskundige van…..het UWV.

Heeft u een whiplash of ander letsel en wilt u weten wat de gevolgen van uw afschatting zijn voor uw letselschadezaak surf dan naar www.victoryadvies.nl Specialisten in het verhalen van schade.


Auteur: J.Terlingen
Website: www.victoryadvies.nl

Trefwoorden: Afschatting, Arbeidsdeskundige, Keuring, Letsel, Letselschade, Ontslag, Uwv, Vergoeding, Verzekeringsgeneeskundige, Wao, Whiplash, Wia,