Relining / Relinen

Door: StadLandWater - Civieltechnisch Adviesbureau & Relining  19-03-2014
Trefwoorden: Rioolbeheer, Relining, Relinen

Specialist in relining/relinen Relining is een beproefde en betaalbare techniek om de levensduur van verouderd riool met 50 jaar te verlengen. Bovendien voorkomt u hiermee veel en langdurige overlast die ontstaat door het openbreken van wegen. Relining is dan ook een fantastische renovatietechniek, mits goed voorbereid en uitgevoerd. Vanaf straatniveau wordt een kunststof kous aangebracht tegen de binnenwand van het bestaande riool. Eventuele lekkages, scheurvorming of deformatie in het riool horen daarna tot het verleden. Het riool kan er gegarandeerd weer decennia lang tegen. Kiezen juiste partner U wilt in één keer kiezen voor de beste leverancier die uw opdracht tot relining perfect uitvoert. Maar hoe kiest u de juiste partner? Er zijn immers veel aanbieders op de markt, elk met eigen specifieke verwerkingsmethodes en materialen. Als civieltechnische adviseurs van StadLandWater Relining vinden wij het belangrijk dat uw leverancier een gedegen voorbereiding uitvoert. Juiste inschatting van randvoorwaarden en berekeningen zijn daarbij essentieel. Ook willen we zeker weten dat deze leverancier in staat is zijn toezegging na te komen. Namelijk; het in een zeer kort tijdsbestek, met slechts een geringe overlast, uw riool perfect renoveren. Onze stelling hierin: vertrouwen is goed, controle is beter. De dienstverlening van StadLandWater Relining bestaat uit: het organiseren en beoordelen van video-inspecties advisering inzake de te nemen maatregelen vakkundig produceren van bestekken en tekeningen verzorgen aanbestedingsprocedure, openbaar of onderhands second opinion op berekeningen van derden toezicht- en directievoering bij relining het testen van proefstukken objectieve beoordeling van testresultaten advisering rondom de te behalen kwaliteit oplevering en overdracht Uw eerste winst Het is de combinatie van specifieke kennis en kunde die StadLandWater Relining in huis heeft om complexe projecten als relining tot een succes te maken. We zorgen dat u uw project meervoudig kunt aanbesteden. Dit doen we door kritische, functionele voorwaarden op te stellen voor een Programma van Eisen of een RAW bestek. Opdrachtgevers ervaren dit als zeer prettig omdat hier veel te winnen valt. Zo lukt het StadLandWater steeds weer om relining projecten succesvol aan te besteden. De opdrachtgever krijgt technisch gezien het beste resultaat tegen de meest concurrerende prijs. Laat ook uw aanbestedingsbeleid onze uitdaging zijn! Specialist in relining Civieltechnisch Adviesbureau StadLandWater is sinds 2005 actief op het gebied van rioolrenovatie. In Oost Nederland zijn we uitgegroeid tot specialist in relining. Dit maakte dat in maart 2011 Relining een zelfstandig bedrijfsonderdeel wordt van StadLandWater. We kennen de markt door en door, werken alleen samen met de beste aanbieders en gaan voor de hoogste kwaliteit tegen een reële prijs. De kracht van StadLandWater Relining zit in het samenbrengen van specifieke en brede kennis met voldoende capaciteit om elke opdracht uit te voeren. Ook de regionale binding die we hebben in Overijssel, Gelderland en Drenthe maakt dat opdrachtgevers StadLandWater steeds vaker en beter weten te vinden.

Trefwoorden: Relinen, Relining, Rioolbeheer

Contact StadLandWater - Civieltechnisch Adviesbureau & Relining

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van StadLandWater - Civieltechnisch Adviesbureau & Relining

19-03-2014

Rioolbeheer

Rioolbeheer Het inspecteren van riolering is vrij eenvoudig. Maar dan… Vertrouw op de specialisten in civiele techniek van StadLandWater. Bekend


19-03-2014

Weginzicht

Weginzicht WeginzichtU bent, als verantwoordelijke voor het wegonderhoud, gebaat bij nauwkeurige informatie over de weg. Gedegen informatie geeft u de


12-02-2011

Civieltechnisch Adviesbureau

Civieltechnisch adviesbureau U vindt in StadLandWater een specialist op het gebied van civiele techniek. Een verantwoordelijke partner om u te