Rioolbeheer

Door: StadLandWater - Civieltechnisch Adviesbureau & Relining  19-03-2014
Trefwoorden: Riolering, Rioolbeheer, Relining

Rioolbeheer Het inspecteren van riolering is vrij eenvoudig. Maar dan… Vertrouw op de specialisten in civiele techniek van StadLandWater. Bekend om het aan de voorkant meedenken met opdrachtgevers en het risicogestuurde beleid in beheer van riolen. StadLandWater heeft de afgelopen 10 jaar brede ervaring opgebouwd in begeleiding van aanleg, onderhoud en levensduur verlengde maatregelen (relining) in rioolbeheer. Calamiteiten in het riool StadLandWater laat rioolinspecties uitvoeren volgens vooraf vastgestelde planning. Mochten we calamiteiten tegenkomen, dan dragen we snel adequate en duurzame oplossingen aan. Met een rioolonderhoudplan van StadLandWater voorkomt u onnodige schade en kosten. We houden rekening met de geldende richtlijnen en zijn proactief in ons advies over preventief onderhoud van het rioolstelsel. StadLandWater voor professioneel rioolbeheer: volgens het geldende Basis Rioleringsplan (BRP) en/of het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) rekening houdend met de geldende richtlijnen minimale kosten door efficiënte werkwijze proactief en gericht op optimale levensduur van riool beperkte overlast, rekening houdend met omwonenden Onderhoudsbestek en aanbesteding Voor goed en overzichtelijk beheer verdelen we rioolstelsels in beheergebieden. Rekening houdend met de geldende richtlijnen, voeren we periodieke inspecties uit per beheergebied. U mag er op vertrouwen dat StadLandWater op basis van kennis en ruime ervaring uitstekend onderhoudsbestek schrijft. Een gedegen en goed doordacht voorstel ter voorbereiding op uw aanbesteding. Dit levert u de meest efficiënte en effectieve manier van onderhoud op. U weet waar u aan toe bent StadLandWater werkt risicogestuurd en stelt na rioolinspectie een restlevensduurindicatie op. Zo kunt u de investering voor onderhoud, relining of vervanging, ruim van te voren inplannen. Als beheerder van het rioolstelsel heeft u goed inzicht in komende kosten. StadLandWater stelt een kostendekkingsplan op voor meerdere jaren. Het geeft inzicht in de effecten van investeringen op, zowel korte, als ook lange termijn. Dit is nodig om een reëel en kostendekkend rioolrecht door te kunnen berekenen.

Trefwoorden: Relinen, Relining, Riolering, Rioolbeheer

Contact StadLandWater - Civieltechnisch Adviesbureau & Relining

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van StadLandWater - Civieltechnisch Adviesbureau & Relining

19-03-2014

Relining / Relinen

Specialist in relining/relinen Relining is een beproefde en betaalbare techniek om de levensduur van verouderd riool met 50 jaar te


19-03-2014

Weginzicht

Weginzicht WeginzichtU bent, als verantwoordelijke voor het wegonderhoud, gebaat bij nauwkeurige informatie over de weg. Gedegen informatie geeft u de


12-02-2011

Civieltechnisch Adviesbureau

Civieltechnisch adviesbureau U vindt in StadLandWater een specialist op het gebied van civiele techniek. Een verantwoordelijke partner om u te