Creative City Seminar, 5 en 6 juni Hengelo

Door: Walas The Maverick  22-05-2008
Trefwoorden: Industrieel Erfgoed, Creatieve Economie, Proeftuinen

Hazemeyer Hengelo
5 en 6 Juni 2008


Hazemeyer Hengelo staat begin juni in teken van de Creatieve Economie en stedelijke herontwikkeling. Op donderdag en vrijdag 5 en 6 juni 2008 organiseert Walas The Maverick in samenwerking met de Stad bv, Reuse, Hart van Zuid en De Creatieve Fabriek het unieke

CREATIVE CITY SEMINAR, urban revitalization through creative economy

Het congres bestaat uit plenaire sessies met (inter)nationale topsprekers zoals Philip Tidd managing director van DEGW, Eric Reynolds founding director van Urban Space Management en Klaus Overmeyer van Urban Catalyst uit Berlijn.
Verder zijn er break-out sessies, rondleidingen, boekpresentatie, tentoonstellingen, presentaties van projecten uit de praktijk, excursies naar diverse locaties o.a.: Hart van Zuid, ROC Twente.

Het is tevens de afsluiting van de Proeftuinen Creatieve Economie: zeven herontwikkelingslocaties in Nederland die drie jaar lang een community of practice vormden en nieuwe kennis produceerden over het hergebruik van gebouwen en wijken voor de creatieve economie.
De afsluitende publicatie wordt hier gepresenteerd en aan de deelnemers uitgereikt.

Het seminar heeft als doel om tot kennisuitwisseling te komen over diverse thema’s van de Creatieve Economie, stedelijk erfgoed, stedelijke revitalisering en industrieel erfgoed. Er worden inzichten uit de praktijk behandeld zoals o.a. uit de Proeftuinen Creatieve Economie, uit internationale casus, maar ook vergelijkingen met middelgrote steden, en vergelijking van de internationale aanpak en methodieken uit de Angelsaksische,
Duitse, Nederlandse en andere praktijk.

Dit seminar richt zich op de overheid, semioverheid, corporaties, projectontwikkelaars, beleggers, financiers, stedenbouwkundigen, architecten, procesmanagers, conceptontwikkelaars en/of de creatieve klasse.

Meer informatie, zoals het volledige programma, vindt u op www.creativecityseminar.com.

De kosten voor deelname zijn:
Bij deelname 1 dag: € 450,00 per persoon
Bij deelname 2 dagen: € 595,00 per persoon
inclusief btw, lunch(es) en diner(s), exclusief hotelovernachting

Voor organisatorische vragen kunt u terecht bij het Organisatiekantoor
Hester Oppedijk van Veen op 074 259 6044.

Walas The Maverick/ De Creatieve Fabriek
Hazemeyer Hengelo
Tuindorpstraat 61
Postbus 819
7550 AV Hengelo

Trefwoorden: Creatieve Economie, Industrieel Erfgoed, Proeftuinen, Stedelijke Herontwikkeling,