Politici alert op spookambtenaren

Door: De Ketting Training & Advies  02-03-2007

College's van Burgemeester en Wethouders worden steeds vaker aan de tand gevoeld over spookambtenaren in hun gemeente. Deze vragen leveren nogal wat problemen op want als een manager of verantwoordelijk wethouder openlijk toegeeft dat er onder zijn/haar (personeels)beleid spookambtenaren zijn, dit beleid meteen ter discussie zal staan. Uit informatie van de werkvloer en vakbonden blijkt echter dat deze ambtenaren wel degelijk bestaan.

De overheid zou er goed aan doen het personeelsbestand eens kritisch onder de loep te nemen en dit probleem aan te pakken. De Ketting training & advies heeft een methode ontwikkeld die effectief is gebleken.  Aan het einde van een Ketting-traject is de ambtenaar weer aan het werk of de arbeidsrelatie is beeindigd. De Ketting kijkt daarbij niet alleen naar het belang van de organisatie. De kans van slagen is juist zo groot omdat de betrokken ambtenaar bij dit traject ook winst kan boeken, op persoonlijk en professioneel gebied.

Voor meer informatie: www.deketting.nl

 


Contact De Ketting Training & Advies

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share