Raad van Commissarissen voor directeuren van MKB ondernemingen

Door: Ta-bod  30-10-2006

Raad van Commissarissen voor directeuren van MKB ondernemingen

MARKELO, 20061027 -- Een succesvolle formule ter ondersteuning van DGA's waait nu uit Amerika en Canada over naar Europa. Ta-BoD biedt ondernemers de waarde van een Raad van Commissarissen. Een positie die veelal alleen voor grote en beursgenoteerde ondernemingen is weggelegd. Onder de naam Ta-BoD "De actieve Raad van Commissarissen", worden ondernemers binnen een vast team bijeen gebracht. Ieder team heeft een eigen facilitator die verantwoordelijk is voor de groepsvorming en het proces. Een groep wordt regionaal samengesteld om reistijden minimaal te houden, concurrerende ondernemers worden in verschillende groepen ondergebracht.

Het leiden van een organisatie is vaak eenzaam en werkt isolerend, om dit te doorbreken vormen peerbijeenkomsten een uitkomst. Binnen deze bijeenkomsten wordt gesproken over professionele en persoonlijke zaken. Het doel van deze peerbijeenkomsten is niet om business te genereren maar om deelnemers een forum te bieden waarbinnen men van elkaar kan leren en waar problemen besproken kunnen worden in een open omgeving. Deze omgeving dient gebaseerd te zijn op vertrouwen en wederzijds respect.
Ondernemers creëren vaak zelf al de mogelijkheid om met anderen zakelijke problemen te bespreken, bijvoorbeeld met een mentor of een topmanager. Dit is een goede stap, de mogelijkheid om andere directeuren te spreken biedt echter een kritische meerwaarde. Alleen op peer-level kunnen ondernemers elkaar vertellen wat anderen niet kunnen.

Van iedere deelnemende ondernemer wordt verwacht dat hij/zij maandelijks voorafgaand aan de bijeenkomst een rapportage opstelt, bestaande uit ondermeer financiële en organisatorische aspecten. Op basis van deze rapportage zal de ondernemer waardevolle feedback en advies krijgen.

Sinds mei komen een aantal ondernemers met positief gevolg bijeen. Mede door hun enthousiasme is dit aantal groeiend. De verwachting is dat vele ondernemers zich de aankomende periode bij Ta-BoD zullen aansluiten.