Veiligheid voorop bij bedrijfsuitje.

Veiligheid voorop bij bedrijfsuitje. van De Wilgenweard

Door: De Wilgenweard  05-05-2009

Mountainbiken, Nordic walking, abseilen, kanoën of klauteren op de klimwand, met vrienden, familie, het bedrijf, de school of je sportclub: het kan allemaal (en nog veel meer) in De Wilgenweard in Nijverdal.

Ze horen bij het straatbeeld van Nijverdal. De besmeurde, ploeterende en lachende groepjes die zich op hun mountainbikes of in hun nordic walking outfits over paden en lanen begeven. De Wilgenweard heeft een reputatie opgebouwd in heel Nederland en zelfs tot ver daarbuiten. Dagtoeristen uit Overijssel en Gelderland zie je er net zoveel als sporthotelgasten van Groningen tot Limburg. En tussendoor kun je zomaar worden onthaald op het onverstaanbare koeterwaals van een clubje Zweedse voetballers dat hier een trainingsweek doorbrengt.

NORMERINGEN
Waar zoveel halsbrekende toeren worden uitgehaald, is veiligheid een belangrijke vereiste. Toch kan iedereen een buitensportbedrijf beginnen: "Daar is geen certificaat voor nodig. Er zijn wel verplichtingen gesteld aan bijvoorbeeld het bouwen van een toren, maar overall veiligheidsnormen zijn er niet of nauwelijks. Voor ons is dat reden geweest reden om lid te worden van de Vebon, de Vereniging van Buitensportondernemingen Nederland, zodat we hier samen met een aantal collega’s iets aan konden doen. De Vebon kende wel normeringen, maar die werden nauwelijks getoetst. De Vebon heeft toen TV Nederland ingeschakeld. Dat instituut heeft vervolgens samen met iemand van de ISO en iemand uit de buitensport tools ontwikkeld. We worden nu twee keer in de drie jaar gecertificeerd op het gebied van veiligheid. Mede door die certificering kunnen we sinds kort weer een Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in Nederland afsluiten."

INHOUDELIJKE EISEN
Hun gedreven houding en grote feitenkennis spreken boekdelen. Eigenaar Herman Pronk en veiligheidsmanager Tom Elink Schuurman zijn behept met hun vak én met de reputatie daarvan. Wat houdt de certificering in? "Je krijgt elke anderhalf jaar een uitgebreide audit. Alle draaiboeken en
risico-inventarisaties worden gecheckt en er loopt iemand mee met bepaalde activiteiten. Die audits gaan steeds verder. Aan elke activiteit worden straks inhoudelijke eisen gesteld. Eind 2006 heeft de Vebon de normen al vastgelegd voor het mountainbiken, het klimmen en de wateractiviteiten."

TORENHELM
Ongevallen zijn nooit voor 100 procent uit te sluiten, menen ze beide. Om risico’s zoveel mogelijk te beperken is het wezenlijk dat je voortdurend een vinger aan de pols houdt: "Wij registreren ook de bijna-ongevallen en dat evalueren we regelmatig. We bekijken waar we draaiboeken kunnen aanpassen om ook bijna-ongelukken uit te bannen. Bijvoorbeeld: bij bergbeklimmen draag je een helm, terwijl dat op een kunstmatige toren niet nodig is, daar kan geen loszittend gesteente van boven komen. Maar zo’n twee jaar geleden liet iemand wel een mobieltje van twee meter hoog naar beneden vallen. Aan de hand daarvan hebben we toch besloten helmen in te voeren."

OPLEIDING
Naast de kwaliteit van de materialen en de processen is er ook een duidelijke rol weggelegd voor de begeleider. Die moet de juiste competenties in huis hebben. Hoe staat het met de opleidingen in de buitensport? "Dat staat landelijk gezien nog op een vrij laag pitje. Er is één particuliere school die zich echt richt op buitensport. Je ziet ook een bepaald niveau ontstaan bij Sport en Bewegen ROC’s, maar dat is allemaal nog laag. Uiteindelijk gaat het toe naar een soort opleiding waar je een certificaat haalt dat geldig is in Europa. De Wilgenweard heeft zelf een opleiding samengesteld die helemaal is toegeschreven op onze activiteiten. We streven ernaar dat we daar binnenkort een soort certificering voor krijgen, waardoor we ook mensen van buiten onze organisatie mogen opleiden. Een vraag in deze richting kregen we een tijdje geleden al van ROC Aventus in Apeldoorn. Die hebben een studierichting buitensport en vroegen ons hoe zoiets er zou moeten uitzien. In het begin van het schooljaar hebben we daar een clinic gegeven, daarna zijn ze twee dagen hier geweest. "Waar let De Wilgenweard op als ze mensen aannemen? "Sociale vaardigheid. Veiligheid staat voorop, maar je moet mensen ook kunnen entertainen!"