Vrijheid, flexibiliteit, meer loon: de start van uw eigen bedrijf.

Door: Re/max Masters Makelaars  17-09-2007

Gezien de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt komen er steeds meer zelfstandig ondernemers bij. In 2006 waren er bijna 900.000 zelfstandig ondernemers op een totale beroepsbevolking van 7,5 miljoen mensen in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit jaar komen daar naar schatting meer dan 90.000 personen bij. De verwachting is dat al in 2008 meer dan één miljoen mensen zelfstandig ondernemer zullen zijn.

Mede uit het bovenstaande kunnen wij concluderen dat een eigen bedrijf hebben steeds populairder wordt. Doordat de sociale zekerheid aardig is vereenvoudigd, is het zelfstandige ondernemerschap als alternatief naar voren gebracht ten opzichte van een arbeidsrelatie. Met het zelfstandige ondernemerschap kan men eindelijk de droom van vrijheid en onafhankelijkheid nastreven. Het is spannend, uitdagend en brengt vaak die boost aan uw carrière waarnaar u al langere tijd zoekt.

Op diverse wijze kan het zelfstandige ondernemerschap verder vorm worden gegeven. Het merendeel van alle beginnend zelfstandige ondernemers droomt er niet van om “groot” te worden. Meer dan de helft geeft zelfs aan helemaal geen personeel in dienst te willen nemen, tegen een klein percentage dat zegt te streven naar een zo groot mogelijk bedrijf. De overigen houden de mogelijkheid van een paar personeelsleden in gedachten. Daaruit kan men dus concluderen dat het merendeel van beginnend zelfstandige ondernemers zich richt op de vorm “zelfstandige zonder personeel” (zzp).

De zzp-er is uitgegroeid tot een zelfbewuste professional, die weet wat ze doet. De gemiddelde leeftijd van een zzp-er is 37 jaar en hij/zij wil voornamelijk zelf beslissen hoe er wordt gewerkt, vaak in de overtuiging dat men op deze wijze een betere kwaliteit kan leveren. En andere groep wil zelfstandig en vooral flexibel zijn om werk met kinderen of andere zorgtaken te kunnen combineren.

Door de jaren heen zijn er vele organisaties ontstaan die zich volledig richten op de ondersteuning van zzp-ers. Deze ondersteuning kan variëren van het leveren van kantoorruimte op maat, tot volledig ingerichte werkplekken met management ondersteuning. Dit laatste is een belangrijk aspect bij franchiseondernemingen.

Emile Postma van RE/MAX Masters Makelaars geeft aan dat RE/MAX als makelaarsorganisatie al sinds 1973 wereldwijd haar focus heeft gericht op het zelfstandige ondernemerschap. De ervaringen die hierbij in de afgelopen vierendertig jaar zijn opgedaan, hebben geresulteerd in de optimale ontwikkeling van een volledig geoutilleerd makelaarskantoor waarin de zzp-er gebruik kan maken van de voorhanden zijnde faciliteiten en ondersteuning, zonder zich zorgen hoeven te maken over de organisatorische-, juridische en financiële “rompslomp”, die het runnen van een kantoor met zich meebrengt.

Voor diegene die het zelfstandige ondernemerschap ambieert maar niet weet waar te beginnen, zijn er bij diverse organisaties assessments beschikbaar. Voor de makelaardijbranche is een speciaal ontwikkelde tool: de Real Estate Simulator Test beschikbaar op www.remax.nl Dit assessment is gericht op het achterhalen van vaardigheden en ondernemerscapaciteiten