Na onderzoek van ActiZ: Positieve uitkomsten gebruik Methode ‘Cliëntkaarten’

Door: Instituut Kmbv  28-03-2008
Trefwoorden: Zorgleefplan, Verantwoorde Zorg, Cliëntkaart

Na onderzoek van ActiZ: Positieve uitkomsten gebruik Methode ‘Cliëntkaarten’De nieuw ontwikkelde methode ‘Cliëntkaarten’ blijkt na onderzoek een nuttig en praktisch bruikbaar hulpmiddel voor het werken volgens het Zorgleefplan en verantwoorde zorg. Zowel zorgverleners en experts zijn positief over de werking van de methode. Ook blijkt de methode goed te werken ten behoeve van een cultuurverandering van aanbod naar vraaggericht werken.Zorgorganisatie OsiraGroep heeft deze unieke en overdraagbare methode ontwikkeld op basis van beeldmateriaal en kernachtige vragen over de vier domeinen van het Zorgleefplan en verantwoorde zorg. De cliënt en de cliëntcontactpersoon kunnen hiermee via dialoog op een zeer aansprekende wijze tot de kern van de vraag van de cliënt komen. Het werken met de Cliëntkaarten is ook een adequaat middel om invulling te geven aan de gewenste cultuurverandering: van aanbod- naar vraaggericht werken. OsiraGroep en Instituut KMBV hebben de methode ‘Cliëntkaarten’ gezamenlijk op de markt gebracht. ActiZ heeft de werking van het instrument voor de doelgroep laten onderzoeken. Onderstaand volgen enkele belangrijke uitkomsten van het onderzoek.De essentie van de methode ‘Cliëntkaarten’: dialoog door associatie
Het voeren van een goed gesprek tussen de cliënt en cliëntcontactpersoon is in essentie de basis voor het werken volgens het Zorgleefplan of vraaggestuurd werken. In een goed gevoerd gesprek komt de werkelijke vraag en behoefte van de cliënt boven tafel. Van daaruit kan de organisatie haar dienstenaanbod ontwikkelen en bepalen. In de praktijk blijkt dat de afbeeldingen door middel van associatie zorgt voor een echte dialoog met de cliënt en zorgverlener. De Cliëntkaarten sluiten ook naadloos aan op de door ActiZ ontwikkelde vier leefdomeinen van het Zorgleefplan.De methode ‘Cliëntkaarten’ helpt de cliënt en de cliëntcontactpersoon om de vraag en behoefte via een dialoog glashelder te krijgen. En wel op een aantrekkelijke en natuurlijke manier, zodat het gesprek door beiden als prettig én effectief ervaren wordt.Soort onderzoek

Ruim twintig zorgverleners van tien organisaties hebben deelgenomen aan een praktijkevaluatie. Daarnaast hebben vijf inhoudelijk deskundigen door middel van een expertmeeting hun bevindingen gedeeld. Het onderzoek is in 2007 uitgevoerd door Ipso Facto Data – Bureau voor Beleidsonderzoek.Uitkomsten praktijkevaluatie van zorgverleners

De methode ‘Cliëntkaarten’ wordt door de onderzochte groep zorgverleners gezien als een aansprekend en tastbaar hulpmiddel voor zorgverleners en cliënten om met elkaar in gesprek te raken en wensen en behoeften in kaart te brengen. Uit de praktijkevaluatie blijkt dat de kaarten het gesprek vergemakkelijken. Ook geven zorgverleners aan dat de afbeeldingen aanzetten tot nadenken en dat ze veel losmaken bij cliënten. De afbeeldingen roepen (bijna automatisch) reacties bij ouderen op, waardoor het gesprek gemakkelijker verloopt. Daarnaast geven de zorgverleners aan dat de methode een duidelijke richting aan het gesprek geeft en daardoor gestructureerder verloopt. Ook zijn de gesprekken diepgaander. De methode leidt tot duidelijke afspraken en wordt als laagdrempelig ervaren.Men geeft aan dat de methode goed behulpzaam kan zijn in een gewenste cultuuromslag naar vraaggericht werken.Uitkomsten Expertmeeting

Naast een de praktijkevaluatie van zorgverleners heeft een panel van vijf inhoudelijk deskundigen deelgenomen aan het onderzoek. De deskundigen spreekt het concept van de Cliëntkaarten aan. Het spreekt hen aan dat de Cliëntkaart een hulpmiddel is voor de zorgverlener om een complex gesprek vorm te geven.Doelgroep

De onderzochte groep geeft aan dat de methode bruikbaar is voor een brede doelgroep ouderen en is zowel inzetbaar voor organisaties in de V & V, thuiszorg en dagbehandeling. Zorgverleners geven aan dat de methode ook geschikt kan zijn voor dementerende ouderen en ouderen met gehoorproblemen.Enkele kanttekeningen

Er worden ook enkele kanttekeningen geplaatst bij de methode. Zo wordt aangegeven dat het gesprek iets langer kan duren dan anders. Daarnaast wordt aangegeven dat de hoeveelheid afbeeldingen wat minder mag zijn.Vormgeving

De Cliëntkaarten vindt men mooi vormgegeven. Ze worden door de doelgroep, de zorgverleners en deskundigen ook als leuk, vrolijk en aansprekend gezien.Conclusies

De meerderheid van de zorgverleners is zeer positief over de methode ‘Cliëntkaarten’. Men wil in de toekomst ook zeer zeker met de Cliëntkaarten blijven werken. De Cliëntkaarten hebben dus een groot nut als praktisch hulpmiddel bewezen.Ontwikkelaar en begeleiding

De methode ‘Cliëntkaarten’ is ontwikkeld door en eigendom van de OsiraGroep. Zij stelt deze methode via Instituut KMBV beschikbaar aan haar collega organisaties. Via Instituut KMBV zijn de ‘Cliëntkaarten’ te bestellen. Hoewel de methode voor zich spreekt, is het aan te bevelen om gedurende één dagdeel een instructie te krijgen. Ook dit kan via Instituut KMBV verzorgd worden.Huidige gebruikers van de methode

Sinds de introductie gebruiken inmiddels 50 zorgorganisaties de methode ‘Cliëntkaarten’. Daarnaast zijn er tientallen organisaties die momenteel het gebruik serieus overwegen.

Trefwoorden: Cliëntkaart, Verantwoorde Zorg, Zorgleefplan,