KOMO certificaat op Infratech voor nieuwe filtratiegoot DYKA

Door: Dyka  12-01-2009

DYKA Rainclean is ontwikkeld naar aanleiding van de hoge milieueisen in Duitsland. Langwerpige filtratiegoten worden aan elkaar gekoppeld, gevuld met een actief substraat en in de bodem geplaatst. Regenwater stroomt aan de bovenzijde de goot in en wordt door het substraat gefilterd. Niet alleen zware metalen zoals koper, lood, zink en cadmium worden aan het vervuilde regenwater onttrokken, maar ook rubberresten en olie. Het substraat heeft, afhankelijk van de toepassing van DYKA Rainclean, een levensduur van maar liefst 15 tot 20 jaar. In de meeste gevallen wordt de filtratiegoot aan de bovenzijde met een gietijzeren deksel afgesloten. Daarmee is de goot geschikt voor een verkeersbelasting tot de klasse D 400.

DYKA Rainclean wordt ondermeer toegepast langs drukke wegen, op parkeerplaatsen en bedrijventerreinen en in industriegebieden. Allemaal plaatsen waar relatief veel schadelijke stoffen via het regenwater in de bodem terecht zouden komen. Belangrijk kenmerk van DYKA Rainclean is dat het in lijn gelegde systeem afstromend regenwater opvangt, reinigt, filtert en vervolgens infiltreert. DYKA Rainclean is dan ook een belangrijke toevoeging aan de mogelijkheden voor voorschrijvers, planologen, opdrachtgevers en architecten om schade aan het milieu te voorkomen.