Mediators in de verzekeringsbranche (NVMV) bundelen hun krachten

Mediators in de verzekeringsbranche (NVMV) bundelen hun krachten van ZZindi Corporate Communicatie

Door: ZZindi Corporate Communicatie  05-10-2008

Eind september vond de oprichting plaats van de Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV). De NVMV heeft tot doel de knowhow over mediation in verzekeringsland te bundelen, teneinde de kwaliteit van mediation in deze branche te bewaken, het vak verder te professionaliseren en meer mensen op te leiden tot mediator in de verzekeringsbranche. Met als ultieme doelstelling: binnen de verzekeringsbranche een eigen plaats creëren voor mediation.

Gezien de toenemende behoefte in de verzekeringsbranche om onderlinge conflicten of conflicten met afnemers van verzekeringsproducten snel, efficiënt en relatief goedkoop zelf op te lossen, hebben mr. W.G.B. Neervoort (mediator, voorzitter NVMV) en A. Westerhof re (algemeen directeur Troostwijk Groep, mediator, secretaris/penningmeester NVMV) het initiatief genomen de NVMV op te richten.
Neervoort: ”Mediation in verzekeringen voorkomt oeverloze en te dure discussies. In de USA en de UK is het heel gebruikelijk dat geschillen niet via de rechter, maar via mediation worden opgelost. Het aantal zaken dat te mediaten is, is heel groot. Het slagingspercentage is hoog. Bovendien is het goed voor het imago van verzekeraars om met hun klanten naar oplossingen te zoeken, in plaats van ze meteen naar de rechter of het KiFiD te verwijzen.”
Westerhof vult aan: “Wij werken toe naar een wereld waarin alle verzekeringsmaatschappijen een mediationfunctionaris in dienst hebben, die uitzoekt welke geschillen zich lenen voor mediation. Dat werkt kostenbesparend voor alle partijen. Geen dure advocaten of tijdrovende rechtszaken. Het beginsel van mediation is dat je het zelf doet.”

Het lidmaatschap van de NVMV staat open voor mediators die hetzij gecertificeerd, dan wel geregistreerd zijn bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Omdat de specifieke branchekennis van de mediator van wezenlijk belang is voor het slagen van het mediationtraject, worden niet alleen hoge eisen gesteld aan vakbekwaamheid. Mediators die zich willen inschrijven moeten tevens gedurende ten minste vijf jaar werkzaam zijn in of ten behoeve van de verzekeringsbranche. Daarnaast dienen zij te beschikken over relevante opleiding en ervaring met betrekking tot geschillen in de verzekeringsbranche.

De NVMV zal bijdragen aan de verdere professionalisering van mediation in de verzekeringbranche en de specifieke kennis van de leden op peil houden middels o.a. een extranet, cursussen en intervisiebijeenkomsten. Met het oog op de toekomstige werkdruk streeft de vereniging ernaar het aantal mediators in de verzekeringsbranche te vergroten, onder andere door gerichte opleidingen te organiseren voor aspirant-leden.

Geïnteresseerden kunnen informatie verkrijgen via de website (www.nvmv.nl), waar aspirant-mediators zich ook kunnen aanmelden. Het secretariaat van de NVMV is te bereiken via postbus 4231, 3006 AE Rotterdam, 010 - 212 44 40 of [email protected]

EINDE BERICHT

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
- de heer mr. W.G.B. (Bart) Neervoort, voorzitter NVMV, op 020 - 364 14 42 

- de heer A. (Adriaan) Westerhof re, penningmeester NVMV, op 020 - 666 66 99