Interim-management, hoe het ook kan

Interim-management, hoe het ook kan van Pool Management & Organisatie

Door: Pool Management & Organisatie  27-07-2009

Onze opdrachten beginnen vrijwel altijd met een oriënterend gesprek met onze opdrachtgever. Door goed te luisteren en waar te nemen, kunnen wij een beeld vormen van de organisatie, de situatie en de interventie-mogelijkheden.

Onze bevindingen leggen we vast in een situatiebeschrijving, voorzien van een profielschets voor een interim-manager. Na afstemming daarover met de opdrachtgever gaan we op zoek in ons bestand (met plm. 400 interim-managers) naar passende kandidaten voor de interim-opdracht. Mocht het nodig zijn, dan gaan we actief op zoek naar kandidaten, die nog niet in ons bestand voorkomen.

Uit deze passende kandidaten maken we een selectie van kandidaten, die we uitnodigen voor een gesprek. Vervolgens komen we tot een definitieve keuze van de kandidaat, die we presenteren aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever ontvangt van ons vooraf de bureaupresentatie met gegevens van de kandidaat en een duidelijk overzicht van tarief en voorwaarden. Daarna volgt een gesprek met de opdrachtgever en de kandidaat. Zodra er overeenstemming is bereikt over de inzet van de interim-manager worden de afspraken door ons vastgelegd in een overeenkomst.

Ook als de interim-manager is gestart, blijven wij het traject volgen. Voor zowel de interim-manager als de opdrachtgever vervullen wij de klankbordfunctie.

Met de opdrachtgever en de interim-manager wordt regelmatig geëvalueerd of het traject naar wens verloopt. Waar nodig spelen we adequaat in op de (aanvullende) vragen van de opdrachtgever.

Aan het eind van de interim-opdracht vindt een eind-evaluatie plaats, om met elkaar vast te kunnen stellen, dat de opdracht conform de afspraken is uitgevoerd.

In de bedrijfsreportage van Pool Management & Organisatie vertelt Klaas Pool meer over hun aanpak en de resultaten, die hiermee worden bereikt. Kijk op de site (www.pool-management.nl) voor de korte film.


Contact Pool Management & Organisatie

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share