Gezondheidsmanagement, de integrale aanpak

Door: Change Creations  05-09-2008
Trefwoorden: Training, Personal Coaching, Interim Management

Relatief nieuw voor veel HRM-professionals, professionals in het arbo-werkveld en ondernemers is het begrip gezondheidsmanagement. Jarenlang is er al dan niet terecht veel aandacht uitgegaan naar verzuimbeheer en preventie, zonder dat er goed is gekeken naar de integrale samenhang. 

Wat maakt het opportuun voor een organisatie zich te richten op gezondheidsmanagement? Het legt de focus op de doelstelling die ieder individu zal aanspreken: ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Onderzoek leert dat richten op wat men wil, betere resultaten laat zien dan zich richten op wat men wil voorkomen (ziek zijn). Om dit binnen organisaties te bereiken, is het van belang zowel de ‘harde’ (proceskant) als de ‘zachte’ (sociale kant) goed te organiseren en borgen. Mensen en dus ook medewerkers maken hun keuzes tussen ‘wat levert het op?’ en ‘welke inspanning moet ik doen?’ Beide vragen zullen vooraf voldoende inzichtelijk beantwoord dienen te worden voordat men bereid is een keuze te maken. Zeker als het doel is dat deze keuze langdurig beklijft. Keuzevrijheid binnen arbeidsvoorwaarden is een logisch gevolg van deze visie.

Procesmatig leidt dit tot de behoefte aan middelen die de medewerker inzicht verschaffen. Hierbij valt te denken aan een inrichting van de arbeidsvoorwaarden die de keuzes voor de werknemer inzichtelijk maken. Documentatie, gesprekken met collega’s (leidinggevende), infobulletins etc. bevorderen het maken van keuzes. Daarnaast is het van belang ook daadwerkelijk te faciliteren in het bieden van de mogelijkheid hier invulling aan te geven. Individueel maatwerk is hierbij een succesfactor. Ook aan de sociale kant zet de organisatie de nodige instrumenten in. Hoe mooi de beschikbare middelen ook zijn, uiteindelijk beslist de individuele werknemer. Persoonlijk leiderschap van het individu is een voorwaarde voor succes. 

Voor een succesvolle implementatie van gezondheidsmanagement is focus op de behoefte aan individuele keuzevrijheid essentieel. Enerzijds zijn de arbeidsvoorwaarden zo ingericht dat de werknemer kan kiezen voor bewegingsprogramma’s anderzijds is voldoende capaciteit voor counseling en coaching aanwezig. Tevens is het tijdens de implementatiefase van groot belang een goed afgebakend projectplan te hanteren. Dit leidt tot duidelijke verdeling van taken, waardoor de inbedding in de organisatie optimaal verloopt.

Meer weten over de aanpak van Change Creations? Neem contact op met Harry Kloosterman via (06) 52 306 208.

Trefwoorden: Interim Management, Organisatieontwikkeling, Personal Coaching, Training, Verandermanagement