Bedrijven zetten film in als besparingsstrategie

Bedrijven zetten film in als besparingsstrategie van Image Report

Door: Image Report  18-08-2009

"Nu de eerste paniek wegebt, wordt er gekeken hoe de processen effectiever en vooral zuiniger kunnen. Op het eerste gezicht lijkt het ondenkbaar dat juist het aantal offerteaanvragen voor bedrijfsfilms toeneemt, maar het ongewoon hoge aantal laat zich makkelijk verklaren", zegt Herman van der Haak van het filmproductiebedrijf Image Report uit Zwolle. "Met behulp van een bedrijfsfilm kan bijvoorbeeld worden bespaard op het aantal m² beursvloer."

Van der Haak licht toe dat door de hoge aantrekkingskracht van bewegend beeld de stand op de beurs een stuk kleiner kan zijn dan bij een traditionele statische stand. Maar ook op de vaak hoge kosten voor accountmanagers kan op deze manier flink worden bespaard. Met een bedrijfsfilm kan veel sneller en helder worden verteld wat het product, de dienst of het bedrijf voor de klant kan betekenen. De accountmanager kan hierdoor meer klanten bezoeken in dezelfde tijd.

Door de film aan de internetsite te koppelen kan de potentiële klant het verhaal achteraf nog eens rustig bekijken. "Wanneer tenslotte de film middels een hyperlink onder iedere uitgaande e-mail wordt mee gezonden neemt het aantal bezoekers van de website toe. Zij worden daar vervolgens direct van de uit te dragen boodschap voorzien. Wie het effect hiervan doorrekent komt tot de ontdekking dat de investering in een film al snel is terugverdiend."

"Voor de meeste bedrijven kunnen wij een complete bedrijfsfilmproductie leveren voor een bedrag dat ligt tussen de 1000 en 2500 euro", zegt van der Haak. "Voor dat bedrag krijgt de opdrachtgever een professionele audiovisuele productie die zowel op internet, DVD, USB, CD als in een Powerpoint presentatie kan worden geleverd. Een uitgebreide intake dient als basis voor het script, dat hoofdzakelijk is gericht op het helder, kort en bondig uitdragen van de boodschap. Door de grote informatieoverdracht van een film is dit medium doeltreffender en effectiever dan welke andere vorm van presentatie ook."