HR Scan NCP HRM

Door: NCP Groep - HR Advies / outplacement  23-02-2008

HR Scan NCP HRM
Lopen uw verwachtingen en die van uw medewerkers parallel? Is uw personeelsbeleid en uitvoering op orde? Gaat u op een gestructureerde wijze om met de in-, door-, en uitstroom van medewerkers?
De door NCP HRM ontwikkelde HR Scan geeft antwoorden op deze vragen en levert u efficiëntie en kostenbesparingen op.

Op basis van de uitkomsten van de HR Scan, krijgt u inzichten waarmee organisatiedoelen gerealiseerd kunnen worden. Het geeft een objectief beeld van de mogelijke verbeterpunten aangaande het HRM beleid en uitvoering binnen uw organisatie.

Uiteraard krijgt u een rapportage waarin NCP HRM oplossingen aanreikt en aanbevelingen doet.

5A HR Scan NCP HRM
In hoeverre heeft uw organisatie een adequaat personeelsbeleid? Hoe wordt er in de factor arbeid voorzien? Wat wordt er geboden? Hoe wordt er met elkaar omgegaan? Onder welke omstandigheden wordt er gewerkt?

NCP HRM heeft een speciale 5A HR Scan ontwikkeld, die u helpt een antwoord te geven op bovenstaande vragen. De HR scan bestaat uit een aantal modules welke tezamen een geheel vormen als het gaat om personeel- en organisatiebeleid.

NCP HRM biedt uiteraard maatwerk. De HRM Scan gaat in op de volgende thema´s:

Arbeidsvoorziening
Arbeidsorganisatie
Arbeidsverhoudingen
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsomstandigheden

Zie voor meer informatie: http://hr.scan.ncphrm.nl/


Contact NCP Groep - HR Advies / outplacement

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share