Onderzoek NCP HRM arbeidsmarkt en nieuwe media

Onderzoek NCP HRM arbeidsmarkt en nieuwe media van NCP Groep - HR Advies / outplacement

Door: NCP Groep - HR Advies / outplacement  05-06-2007

Onderzoek NCP HRM arbeidsmarkt en nieuwe media

Naar aanleiding van alle ontwikkelingen die er gaande zijn op het gebied van de nieuwe media, is het voor NCP HRM belangrijk om alertheid te tonen en te onderzoeken of er meer kansen liggen op dit gebied.

NCP HRM wil zich onderscheiden van de concurrent en acht het daarom belangrijk om meer nieuwe manieren te ontdekken waarop het bedrijf potentiële kandidaten kan werven. Hilde Groen studeert dit jaar af aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en verricht een onderzoek naar de kansen voor NCP HRM op het gebied van de nieuwe media. Het onderzoek kent de volgende vraagstelling:

'Hoe kan NCP HRM nog meer inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe media om de naamsbekendheid te vergroten en de instroom van kandidaten te genereren?'

Naast de ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe media, zijn er ook ontwikkelingen gaande op de arbeidsmarkt. De dynamiek van de arbeidsmarkt is voor organisaties als NCP HRM een belangrijke reden om op zoek te gaan naar nieuwe middelen en manieren om toekomstige klanten (zowel kandidaten als opdrachtgevers) aan zich te binden. De huidige krapte op de arbeidsmarkt leidt ertoe dat werving- en selectiebureaus voor een grote uitdaging komen te staan. Zij dienen zichzelf af te vragen hoe zij moeten omgaan met de schaarste aan hogeropgeleiden.

Het onderzoek sluit af met aanbevelingen voor NCP HRM om succesvol in te spelen op de ontwikkelingen omtrent de nieuwe media. Dit zal leiden tot nieuwe kandidaten en een grotere naamsbekendheid voor NCP HRM. Daarnaast kan het rapport een toegevoegde waarde zijn in de communicatie met toekomstige opdrachtgevers.

Contactgegevens NCP HRM
Burgemeester Roelenweg 26
8021 EW Zwolle
T: 088 - 304 04 02
F: 088 - 304 04 03
[email protected]
www.ncphrm.nl


Contact NCP Groep - HR Advies / outplacement

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share