Ziekteverzuim beïnvloeden NCP HRM

Ziekteverzuim beïnvloeden NCP HRM van NCP Groep - HR Advies / outplacement

Door: NCP Groep - HR Advies / outplacement  05-06-2007

Ziekteverzuim beïnvloeden

Iedereen is wel eens ziek en heeft zo nu en dan last van meer of minder ernstige klachten. Als het gaat om vergelijkbare klachten hoeven mensen niet per definitie hetzelfde verzuim te laten zien. De één meldt zich direct ziek bij de eerste vage klacht(en), de ander is met veertig graden koorts nog niet van zijn werk weg te slaan!


Welke van deze twee mensen goed bezig is, doet niet ter zake. Dat geldt overigens ook voor de ziekte zelf. Er is echter wel altijd sprake van ziekte, anders zou het frauduleus verzuim zijn. Terwijl frauduleus verzuim zelden voor komt. Wel blijkt dat verzuim een keuze van gedrag in zich heeft: “meld ik me ziek met deze klacht of niet?”. Verzuim is dus een uitvloeisel van de gemaakte gedragskeuze. Natuurlijk is deze gedragskeuze niet altijd vermijdbaar, maar in bepaalde gevallen wel.

De keuze die men uiteindelijk maakt om wel of niet te verzuimen, wordt niet alleen veroorzaakt door de persoon zelf. De balans tussen het werk en de persoon is tevens een beïnvloedende factor. Een medewerker die het niet naar zijn zin heeft op het werk zal naar verwachting een andere gedragskeuze maken dan een medewerker die iedere dag met veel plezier naar zijn werk gaat. Het verzuim is daarom een afspiegeling van de manier waarop het werk binnen de organisatie is geregeld (denk aan: uw HR-beleid en stijl van leidinggeven) en van de mensen die er werken.

Verzuim bestaat naar mijn idee uit beïnvloedbaar gedrag. Het ligt dus voor de hand om op zoek te gaan naar de oorzaken van dit gedrag en deze oorzaken aan te pakken. Om te beginnen moet de fysieke werkplek niet worden vergeten. Denk hierbij aan allerlei ARBO-richtlijnen. Stel u hier niet te veel van voor. De tijd van asbestlongen is voorbij en de meeste werkplekken zijn vandaag de dag redelijk in orde.
Ziekteverzuim oplossingen

Het is van belang om uw aanpak voor het oplossen van ziekteverzuim op twee terreinen te richten:

Verhogen van de motivatie om te blijven werken (aanwezigheidsmotivatie) door te straffen en te belonen. Denk hierbij aan een bonus bij geen verzuim. Echter een positieve aanwezigheidsmotivatie zegt niets over de arbeidsmotivatie. Het gevaar bestaat dat de medewerker wel aanwezig is, maar dat het verzuim zich op een andere manier uit. Bijvoorbeeld, de medewerker komt met regelmaat te laat of “loopt de kantjes ervan af”.

Verhogen van de arbeidsmotivatie door te zorgen voor een goede balans tussen werk en persoon. Op lange termijn is deze aanpak het meest effectief, omdat het de oorzaken van het verzuim blootlegt en een structurele oplossing biedt.
Een gezamenlijke aanpak op bovenstaande terreinen geeft het beste resultaat. Dus: richt uw energie op het beïnvloeden van het gedrag dat verzuim veroorzaakt!

Wilt u reageren of meer informatie over het onderwerp ziekteverzuim beïnvloeden ontvangen? Dan kunt u mij een e-mail sturen; [email protected] en ik zal dan contact met u opnemen.

Rick Brugts
Sr. Adviseur Human Resource Management


Contactgegevens NCP HRM:
Burgemeester Roelenweg 26
8021 EW Zwolle
T: 088 - 304 04 02
F: 088 - 304 04 03
[email protected]
www.ncphrm


Contact NCP Groep - HR Advies / outplacement

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share