Meer voorlichting nodig rond delier

Door: Pcob  23-10-2008
Trefwoorden: Onderzoek, Ouderen, Preventie

Het onderzoek heeft kwaliteitscriteria vanuit het perspectief van de oudere patiënt opgeleverd. Zo mogen bijvoorbeeld patiënten met een delier niet alleen gelaten worden. Gerrie Abrahamse, beleidsmedewerkster zorg bij de PCOB, vindt het verschenen rapport van groot belang: “Een delier komt vaker voor dan we denken. In een gemiddeld ziekenhuis krijgt bijna 35 procent van de patiënten van 65 jaar en ouder een delier. Dan hebben we het al gauw over zo’n 60.000 mensen per jaar.”

Een delier is een plotselinge verwardheid en kan overal optreden: thuis, in het ziekenhuis, in het verpleeghuis. Ze kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een niet ontdekte ontsteking of na een operatie.

Behandeling
Mensen die een delier hebben meegemaakt, geven aan dat dit een traumatische ervaring is. Tijdens het onderzoek bleek uit gesprekken met patiënten en hun omgeving, maar ook met deskundigen, dat er veel onbekendheid is rondom deze aandoening. De behandeling en zorgverlening kunnen dus verbeterd worden. Preventie en vroegsignalering verdienen aandacht, want iedereen heeft belang bij het tijdig ontdekken van een delier. Abrahamse: “In tegenstelling tot dementie gaat een delier weer over. Als het op tijd ontdekt wordt en op de juiste wijze behandeld, dan is het te genezen. Zodoende kunnen veel leed en ook kosten bespaard worden. Parallel aan het onderzoeksrapport hebben we een brochure ontwikkeld, die mensen van praktische informatie voorziet.”

Veilige omgeving
De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ), heeft momenteel als belangrijk speerpunt het veiligheidsbeleid in ziekenhuizen. Juist vanwege de onbekendheid met een delier, is hier veel winst te halen. “Vanuit het IGZ is al veel belangstelling getoond voor dit onderzoek. Het creëren van een veilige omgeving voor patiënten speelt bij de behandeling van een delier een grote rol.”

Het onderzoek is opgezet in nauwe samenwerking met de andere ouderenorganisaties en is uitgevoerd door ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV.

Trefwoorden: Delier, Onderzoek, Ouderen, Patiënten, Preventie, Verwardheid