Ouderenorganisaties blij met behoud AWBZ

Door: Pcob  31-03-2008
Trefwoorden: Ouderenorganisaties

Ouderenorganisaties blij met behoud AWBZDe NOOM, NVOG, PCOB en Unie KBO, verenigd in de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), juichen het toe dat de Sociaal Economische Raad (SER) de AWBZ voor langdurige zorg wil laten bestaan en vooralsnog ook de langdurige ouderenzorg ongemoeid laat. Wel waarschuwen de ouderenorganisaties voor een te gemakkelijke overheveling van voorzieningen uit de ABWZ en voor een te sterke regierol van zorgverzekeraars.De SER wil de komende jaren een aantal voorzieningen uit de AWBZ overhevelen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Zorgverzekering. De CSO wil hierover meedenken, maar stelt wel voorwaarden. Zo moeten gemeenten eerst laten zien dat ze de Wmo in brede zin goed kunnen uitvoeren, voordat de ondersteunende begeleiding onder hun verantwoordelijkheid kan vallen. Een andere voorwaarde is dat overheveling van voorzieningen geen verhoging van kosten voor cliënten tot gevolg heeft.Regierol

Terecht kent de SER de cliënt een sturende rol toe en dringt ze aan op maatregelen om die rol duidelijker vorm te geven. Tegelijkertijd wordt in het advies een sterke regierol toegekend aan de zorgverzekeraars. Dat is in strijd met elkaar. Immers, voor cliënten staat kwaliteit van zorg voorop, terwijl zorgverzekeraars vooralsnog doelmatigheid centraal stellen.In de komende discussie over maatregelen wat betreft de AWBZ op korte, middellange en lange termijn, zal de CSO steeds haar uitgangspunten van zorg: kwaliteit, beschikbaarheid, betaalbaarheid, sturing vanuit de cliënt en solidariteit naar voren blijven brengen. Daarnaast zal de CSO ervoor waken dat er geen onderscheid op basis van leeftijd gemaakt wordt

Trefwoorden: Ouderenorganisaties