Gestalttherapie

Door: SCITE et CITO systeemtherapie  07-08-2014
Trefwoorden: Traumaverwerking, Gestalttherapie, Ervaringsgerichte Therapie

Volgens de gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt gestalttherapie ook wel “de psychotherapie van het contact” genoemd. Uitgangspunt is dat de mens een onlosmakelijk deel is van zijn omgeving, die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met de omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat contact te herstellen. Deze opvatting is anders dan van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht. Wanneer je voor gestalttherapie kiest zul je merken dat ik, zijnde je therapeut, niet alleen bij het problemen zelf stilsta maar juist meer nadruk legt op de manier waarop je het probleem ervaart, welke betekenis het probleem heeft in jouw leven en hoe jij ermee omgaat. De aandacht is vooral gericht op wat jouw zintuigen waarnemen en wat je lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan gedachten hierover. Door je te concentreren op het lichamelijke en zintuiglijke, leer je om opnieuw contact te maken met je eigen beleving en op een creatieve manier met problemen om te gaan. Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is maar ook humoristisch en bevrijdend. Alleen praten over problemen geeft vaak geen verandering van gedrag en beleving. In de therapie maak ik soms ook gebruik van opstellingen, rollenspel, ontspanningsoefeningen of visualisaties. Gestalttherapie geeft je de mogelijkheid je vragen op een creatieve manier te hanteren en daar zelf verantwoordelijkheid voor te nemen.

Trefwoorden: Ervaringsgerichte Therapie, Experiëntiële therapie, Gestalttherapie, Traumaverwerking,

Contact SCITE et CITO systeemtherapie

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van SCITE et CITO systeemtherapie

07-08-2014

Individuele therapie

SCITE et CITO - vaardig en kundig in individuele therapie


07-08-2014

Opvoedingsondersteuning

SCITE et CITO - kundig en vaardig in ambulante opvoedingsondersteuning


07-08-2014

Training Signs of Safety

SCITE et CITO - kundig en vaardig in training


07-08-2014

Ouderschapsbemiddeling

SCITE et CITO - kundig en vaardig in ouderschapsbemiddeling


06-08-2014

Gezins- en relatietherapie

SCITE et CITO - kundig en vaardig in partner- en relatietherapie.