Training Signs of Safety

Door: SCITE et CITO systeemtherapie  07-08-2014
Trefwoorden: Veiligheid, Kindermishandeling, Signs of Safety

In 2005 maakte ik kennis met Signs of Safety tijdens een driedaagse training door Andrew Turnell. Voor het Expertise Centrum van het AMK verzorgde ik trainingen voor diverse organisaties (waaronder Pluryn) in het werken volgens het SOS model. Gezien dat er nu een licentie voor nodig is, geef ik de trainingen onder supervisie van Marieke Vogel, licensed Sings of Safety trainer. Maandelijks neem ik deel aan groepsintervisies van licensed Sings of Safety trainers. Dit met het doel om zelf een licentie te verwerven. De benaderingswijze Signs of Safety is ontstaan in West-Australië. Andrew Turnell en Steve Edward zijn samen de grondleggers van het model. De benaderingswijze richt zich op gezinnen waarbij er (vermoedelijk)sprake is van kindermishandeling. Het model is in de jaren negentig ontwikkeld. De kern van de benaderingswijze is om naast het benoemen van de aanwezige risicofactoren ook doelbewust samen met de gezinsleden te zoeken naar de positieve krachten in het gezin, zodat er een werkbaar overzicht ontstaat, hoe in dat gezin een situatie gecreëerd kan worden waarin de kinderen veilig zijn. Positieve krachten zijn reële factoren die in de loop der tijd ingezet kunnen worden om de risicofactoren te verminderen, zodat de veiligheid voor het kind toeneemt. Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering die echter niet het probleem vergeet. De problemen en zorgen zijn namelijk de reden dat de hulpverlening in het gezin binnenkomt.

Trefwoorden: Kindermishandeling, Signs of Safety, Veiligheid,

Contact SCITE et CITO systeemtherapie

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share

Andere producten en diensten van SCITE et CITO systeemtherapie

07-08-2014

Individuele therapie

SCITE et CITO - vaardig en kundig in individuele therapie


07-08-2014

Gestalttherapie

SCITE et CITO - kundig en vaardig in Gestalttherapie


07-08-2014

Opvoedingsondersteuning

SCITE et CITO - kundig en vaardig in ambulante opvoedingsondersteuning


07-08-2014

Ouderschapsbemiddeling

SCITE et CITO - kundig en vaardig in ouderschapsbemiddeling


06-08-2014

Gezins- en relatietherapie

SCITE et CITO - kundig en vaardig in partner- en relatietherapie.