Socratische Intervisie is visieontwikkeling, teamontwikkeling en dialoogtraining binnen een methode.

Socratische Intervisie is visieontwikkeling, teamontwikkeling en dialoogtraining binnen een methode. van Scoop Trainingen

Door: Scoop Trainingen  05-09-2008
Trefwoorden: Intervisie, Teamontwikkeling, Visieontwikkeling

“Niet één iemands professionaliteit staat centraal, maar ieders professionaliteit.” (Boers & Kessels, Het socratisch gesprek, p231)

Bij de meeste intervisiemethoden ligt de focus op een vraagstuk, of probleemsituatie binnen iemands professioneel handelen. Het is de bedoeling dat door de intervisie, de inbrenger van een casus reflecteert op het eigen professioneel denken en handelen. Met behulp van adviezen van collega’s zoekt men naar een oplossing voor het vraagstuk en poogt men al doende de eigen professionaliteit te vergroten.
Socratische intervisie heeft een andere insteek. De focus ligt bij deze methode veel meer op het verdiepen van het denken en handelen van een groep professionals. Er wordt wel een casus ingebracht, maar die is echter ‘middel’ in het verdiepingsproces van de groep.
Deze intervisiemethode is eigenlijk een onderzoek dat leidt tot inzicht in principes, patronen en mechanismen  ten aanzien van  het gezamenlijk  professioneel handelen. Die principes en onderliggende mechanismen worden vervolgens kritisch tegen het licht gehouden op hun validiteit.

“Hoe denken we over de dingen die we doen en waarom doen we ze zo? Doen we het wel goed zoals we het doen? Op welke gronden? Wat is het normen en waarden kader dat aan ons professioneel handelen ten grondslag ligt?"

Socratische intervisie is dus meer dan andere intervisiemethoden gericht op  visieontwikkeling. Daarnaast  ontstaat  al doende vrijwel altijd een effect ten aanzien van teamontwikkeling. Een gezamenlijk gedragen visie leidt immers tot een hechtere verbinding van de groep. En wil men succesvol socratische intervisie bedrijven, dan zal de dialoog een belangrijke plaats moeten innemen in het gesprek. Dus is dialoogtraining een wezenlijk onderdeel van de intervisie.

Omdat de methode veelomvattend is en de groep een eigen proces doormaakt, blijken de resultaten meestal effectief en structureel te zijn op de lange termijn. Alle deelnemers zijn uiteindelijk professioneel met 'huid en haar' betrokken bij het intervisieproces. Bij andere intervisiemethoden is dit lang niet altijd het geval en kunnen mensen vaker op 'veilige afstand' de intervisie bijwonen. 

Boers en Kessels hebben een stappenplan voor een socratische dialoog beschreven waarin zij de socratische gespreksmethode (naar Leonard Nelson) als het ware geschikt maken voor intervisiedoeleinden. (Boers en Kessels, Het socratisch gesprek, Professionaliseren door gezamenlijke reflectie, p240-244). Deze socratische dialoog is zeker bruikbaar voor intervisiebijeenkomsten, maar is beknopt qua opzet en verschaft enkel de hoog nodige handvatten voor een intervisiegesprek.

Als staffunctionaris voor zingeving en ethiek in de Zorg heeft Marcel Hoek inmiddels vele socratische intervisiebijeenkomsten begeleid. Naar aanleiding van die ervaringen heeft hij de socratische dialoog uitgewerkt tot een Socratische Intervisie Methode. De resultaten die met deze methode  behaald zijn, worden als zeer waardevol ervaren.

Het team is beter gaan functioneren en er is meer openheid naar elkaar ontstaan. Er wordt meer positieve en negatieve kritiek naar elkaar geuit en de motivatie is enorm toegenomen (teamleider in de zorg).

Trefwoorden: Intervisie, Intervisiemethoden, Socratische, Teamontwikkeling, Visieontwikkeling,