Bestuur PGGM benoemt Heino van Essen tot voorzitter hoofddirectie

Door: PGGM  08-09-2006

Het bestuur van PGGM, het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn, heeft vandaag het besluit genomen H.J. (Heino) van Essen te benoemen tot voorzitter van de hoofddirectie van PGGM. Dit onder voorbehoud dat DNB instemt met deze benoeming.

Sinds maart jl., toen de heer K.J. (Karel) Noordzij PGGM verliet, vormen de hoofddirectieleden mevrouw E.F. (Else) Bos en de heer L.C. (René) van de Kieft, samen met de heer Van Essen als waarnemend voorzitter, de hoofddirectie van PGGM.

Het bestuur van PGGM is in intensief overleg met de sociale partners in de sector zorg en welzijn en hun achterbannen over zijn toekomstige strategie. Daarbij spelen thema´s als scheiding beleid en uitvoering, pension fund governance en verbreding van de dienstverlening in de sector zorg en welzijn gericht op een geïntegreerde inkomensvoorziening met als basis een solide pensioenregeling.

Het PGGM-bestuur heeft Heino van Essen gevraagd het voorzitterschap van de hoofddirectie van PGGM op zich te nemen voor de periode waarin er gewerkt wordt aan de besluitvorming en plan van aanpak over de toekomstige strategie. Het bestuur heeft het voornemen om op het moment dat de nieuwe strategie daadwerkelijk geïmplementeerd wordt, de samenstelling en omvang van de hoofddirectie opnieuw vorm te geven.


Contact PGGM

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share