Nederland meeste werknemers zien nettoloon stijgen

Nederland meeste werknemers zien nettoloon stijgen van Rainer Elsmann Immobilien

Door: Rainer Elsmann Immobilien  19-12-2008
Trefwoorden: Duitsland

Nederland meeste werknemers zien nettoloon stijgen 


De meeste werknemers in Nederland zullen volgend jaar hun nettoloon zien stijgen. Dat blijkt uit berekeningen van Logica op basis van gegevens van een miljoen werknemers. De berekeningen zijn gebaseerd op de veranderingen in loonheffing, sociale lasten en pensioen- en ziektekostenpremies.

De nettolonen stijgen door een combinatie van factoren, zoals het op nul stellen van de werknemerspremie van de WW, een geringe stijging van de loonbelasting, een toename van de nominale premies voor de zorgverzekering, de inkomensafhankelijke arbeidskorting, een daling van de heffingskorting en een lichte stijging van de pensioenpremies.

De door het Centraal Planbureau voor 2009 verwachte inflatie van anderhalf procent wordt dan ook voor de meeste werknemers voldoende gecompenseerd.

Voor de cao's waarbij is afgesproken dat per 1 januari een salarisronde plaatsvindt, vallen de berekeningen nog voordeliger uit. Zo kunnen de werknemers in de sector Grootmetaal rekenen op een extra toename van 2,5 procent.

Op basis van nettoveranderingen ontvangt een werknemer met een brutosalaris van vijftienhonderd euro een nettostijging van 16,10 euro. Bij een maandsalaris van 4.500 euro bedraagt de toename 47,95 euro.

Werknemers met een brutosalaris van 3.750 tot 4.250 euro gaan er relatief het meest op vooruit: tussen de 47,26 en 48,87 euro netto per maand. Deze stijging varieert van 1,85 procent tot 2,01 procent ten opzichte van 2008.

Het minimumloon stijgt volgend jaar met 1,81 procent. Het bruto minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder wordt met 24,60 euro verhoogd tot 1.381,20 euro.

In de berekeningen van Logica is al rekening gehouden met de zorgtoeslag die werknemers met lagere inkomens ontvangen. In 2009 zal de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgen met 143 euro tot een bedrag van 696 euro op jaarbasis.

Grote uitzondering op de algemeen positieve ontwikkeling is volgens Logica de groep deeltijdwerkers met een brutoloon tot 1.326,75 euro. Zonder het effect van een cao-verhoging verandert er voor hen op basis van de wettelijke wijzigingen niets of nauwelijks iets op de salarisstrook.

Trefwoorden: Duitsland