Akkerbouwers krijgen 5% marge bij controle mestgebruik

Door: Rijksoverheid  31-07-2006
Trefwoorden: Landbouw, Akkerbouw

20-07-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de terughoudendheid van akkerbouwers bij het gebruik van dierlijke mest wegnemen door enige soepelheid bij de handhaving toe te staan. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil daarmee voorkomen dat dit najaar te grote voorraden mest ontstaan.

Sinds de invoering van het nieuwe mestbeleid blijken veel akkerbouwers zeer voorzichtig te zijn met het gebruiken van dierlijke mest. De angst van de akkerbouwers is dat - door de wisselende hoeveelheden stikstof en fosfaat in dierlijke mest - de normen snel worden overschreden. Door deze angst is het gebruik van kunstmest toegenomen en zitten veel veehouders met volle mestputten.

Om akkerbouwers aan te moedigen zoveel mogelijk dierlijke mest te gebruiken, heeft Veerman besloten bij controle op de naleving van de gebruiksnormen, een marge van 5 % te hanteren. Het besluit geldt alleen dit jaar. Op die manier wordt ervaring opgedaan met het gebruiken van dierlijke mest en de nieuwe mestnormen.

Trefwoorden: Akkerbouw, Landbouw