Certificering van gewasbeschermingshandel gerealiseerd

Door: Rijksoverheid  07-09-2006
Trefwoorden: Gewasbescherming, Landbouw

06-09-2006 - Alle bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen leveren en lid zijn van de brancheorganisatie AGRODIS zijn gecertificeerd. Het certificaat is een keurmerk voor het maatschappelijk verantwoord verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarmee heeft AGRODIS één van de afspraken uit het Convenant Duurzame Gewasbescherming gerealiseerd.

Bedrijven met een keurmerk zorgen voor een juiste wijze van opslag, vervoer, aflevering en registratie van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast moet het kennisniveau van de medewerkers op peil zijn, zodat zij agrariërs kunnen adviseren over het verantwoord gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen. Een aantal gewasbeschermingsmiddelen is op dit moment alleen verkrijgbaar bij gecertificeerde handelaren. De leden van AGRODIS verzorgen 85% van de afzet aan gewasbeschermingsmiddelen. De komende tijd gaat AGRODIS contact opnemen met de handelaren die nog niet bij haar zijn aangesloten, met het doel uiteindelijk de gehele gewasbeschermingshandel volgens de certificering te laten werken.

Voor meer informatie over het certificaat wordt verwezen naar de website van RODIS www.rodis.nl, de uitvoerende organisatie van AGRODIS; meer informatie over het Convenant vindt u op de website van het ministerie van LNV.

Het Convenant Gewasbescherming staat onder voorzitterschap van de heer J.G.M. Alders en bestaat uit de volgende partijen: ministerie van LNV, ministerie van VROM, LTO Nederland, NEFYTO, Unie van Waterschappen, AGRODIS, VEWIN, en Plantum NL. De convenantspartners streven naar een duurzaam gewasbeschermingsbeleid als bijdrage aan een duurzame landbouw. Dit gebeurt op een wijze die bedrijfseconomisch verantwoord is en de concurrentiepositie van de Nederlandse land- en tuinbouw ten opzichte van die in de omringende EU-landen niet onevenredig onder druk zet.

Trefwoorden: Gewasbescherming, Landbouw