DR - Forse kortingen bij uitbetaling runderpremies

Door: Rijksoverheid  13-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Veehouderij, Runderpremies

12-04-2006 - Dienst Regelingen betaalt de komende maanden de runderpremies over 2005 uit. De Europese Unie stelt sinds 2005 per premieregeling een nationaal financieel plafond vast. Daarnaast geldt voor 2005 een modulatiekorting van 3% op alle premiebedragen en is een 'randvoorwaardenkorting' mogelijk. Vooral de premies voor mannelijke runderen en extensivering zijn fors lager.

Agrarisch ondernemers zijn herhaaldelijk geïnformeerd over de kortingen op de runderpremies. De plafonds zijn namelijk gebaseerd op het aantal premiewaardige dieren in de periode 2000-2002. Sinds 2002 zijn de aantallen premiewaardige runderen flink toegenomen. De precieze premiekortingen zijn nu berekend, waarbij duidelijk wordt dat de diverse plafonds tot soms forse kortingen leiden. Deze kortingen zijn éénmalig omdat vanaf 2006 alle runderpremieregelingen, m.u.v. de slachtpremieregeling, opgaan in de bedrijfstoeslagregeling

 

Trefwoorden: Landbouw, Runderpremies, Veehouderij,