DR - Suikercompensatie op basis van gemiddelde productie

Door: Rijksoverheid  12-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Akkerbouw, Suikercompensatie

11-04-2006 - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft gekozen voor een andere manier om de suikercompensatie te berekenen. De berekening van het aantal toeslagrechten zou worden gebaseerd op de gegevens van de Landbouwtelling. LNV heeft in overleg met LTO en de suikerindustrie besloten om voor suikerbieten uit te gaan van de gemiddelde productie. Voor cichorei wordt uitgegaan van het aantal gecontracteerde hectares. Dit levert minder administratieve lasten op voor de sector.

Telers van suikerbieten en cichorei krijgen vanaf 2006 een compensatie voor de verlaging van de suikerprijs. Deze compensatie wordt opgenomen in de bedrijfstoeslag. De bedrijfstoeslag wordt uitbetaald door Dienst Regelingen.

Berekening suikercompensatie
Het aantal toeslagrechten wordt berekend aan de hand van de basisreferentie polsuiker op 1 januari 2006. Voor elke 13.700 kilo basisreferentie wordt één toeslagrecht toegekend. Het is nog niet bekend hoeveel zo'n toeslagrecht waard is. Dit tarief moet nog worden vastgesteld.

Voor cichorei geldt dat het aantal toeslagrechten wordt bepaald op basis van de gemiddelde gecontracteerde oppervlakte in de periode 2002-2004. Er wordt een tarief per hectare gehanteerd. Dit moet nog worden vastgesteld. Telers van suikerbieten worden eind april geïnformeerd over hun geregistreerde basisreferentie suiker en het aantal toeslagrechten dat wordt toegekend. Cichoreitelers krijgen deze informatie begin mei.

Teelt in buitenland
De suikercompensatie wordt toegekend in het land waar de suikerbieten of cichorei worden geteeld. Er zijn telers met een Nederlandse basisreferentie suiker die voor een deel suikerbieten telen in een ander land. Zij kunnen zich na ontvangst van de referentiegegevens bij Dienst Regelingen melden voor het aanvragen van toeslagrechten voor het in Nederland geteelde deel. Telers die de volledige suikerproductie in het buitenland telen, moeten alle toeslagrechten voor suiker in het buitenland aanvragen. Zij worden hierover door Dienst Regelingen geïnformeerd.

Trefwoorden: Akkerbouw, Landbouw, Suikercompensatie