Eerste vondst pseudoschimmel Phytophthora ramorum in beuk

Door: Rijksoverheid  18-06-2006
Trefwoorden: Phytophthora, Alndbouw, Plantziekten,

16-06-2006 - Begin juni 2006 heeft de Plantenziektenkundige Dienst (PD) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de gemeenten Ede en Nijmegen, aantastingen gevonden van Phytophthora ramorum in beuken. De beuken vertoonden bloedingverschijnselen op de stam. Na diagnose is vast komen te staan dat deze veroorzaakt zijn door deze pseudoschimmel. Het gaat om de eerste besmettingen in Nederland van een inheemse plant met P. ramorum. De aangetaste beuken werden op beide locaties omringd door zwaar aangetaste rododendrons. Via veldonderzoek wordt de verdere verspreiding van P. ramorum in de gaten gehouden. Daarnaast voert de PD, ook in internationaal verband, onderzoek uit naar de risico's voor inheemse planten. Het ministerie van LNV dringt er bij eigenaren en beheerders van rododendronplanten op aan dat ze alert zijn op besmettingen.

Sinds enkele jaren komt de pseudoschimmel Phytophthora ramorum in Nederland voor, met name op rododendron. Een groot aantal inheemse én uitheemse plantensoorten is vatbaar. P. ramorum is daarom een bedreiging voor inheemse bomen en struiken, zoals bosbes, kastanje, beuk en mogelijk zomer- en wintereik. In Nederland en de omliggende landen is alleen van rododendron aangetoond dat de schimmel zich van daaruit kan verspreiden. Veel (inheemse) soorten kunnen wel aangetast worden en afsterven, maar zijn zelf geen bron van verdere verspreiding. De aangetaste beuken vormen zelf ook geen directe bron van verspreiding.

P. ramorum komt in diverse andere Europese landen en in de Verenigde Staten voor. De ziekte veroorzaakt in Californië (Verenigde Staten) op grote schaal sterfte onder de daar inheemse eiken en enkele andere soorten loofbomen. P. ramorum is in Nederland in de groene ruimte tot nu toe alleen aangetroffen op de uitheemse soorten rododendron en Amerikaanse eik (Quercus rubra). Aantastingen concentreren zich op de Utrechtse heuvelrug, de Veluwezoom en in het Rijk van Nijmegen, maar komen in heel Nederland voor. In Groot-Brittannië is de P. ramorum naast op rododendron aangetroffen op onder andere Quercus falcata (nauw verwant aan de Amerikaanse eik), Fagus sylvatica (beuk) en Castania sativa (tamme kastanje).

De aanpak van P. ramorum in de groene ruimte richt zich, op basis van EU regelgeving, op het verwijderen van de aantasting en op het voorkomen van verdere verspreiding. De PD voert sinds 2002 jaarlijks veldonderzoek uit om de verspreiding van P. ramorum in Nederland in kaart te brengen. P. ramorum heeft ook gevolgen voor de boomkwekerij. In 2002 zijn al extra maatregelen genomen om zeker te stellen dat alleen planten verkocht worden die vrij zijn van deze ziekte.

Bij de aanpak van P. ramorum worden boomkwekers, hoveniers, beheerders van natuurterreinen, gemeenten en particuliere land- en tuineigenaren betrokken. Bij aantastingen verwacht het ministerie dat eigenaren maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Behalve goed onderhoud van rododendron, voorkomen eigenaren problemen door extra alert te zijn op het voorkomen van deze ziekte en bij besmettingen snel en adequaat te handelen.
Meer informatie is beschikbaar op de pagina

Trefwoorden: Alndbouw, Phytophthora, Plantziekten,