Extra maatregelen tegen varkenspest

Door: Rijksoverheid  10-05-2006
Trefwoorden: Landbouw, Varkenshouderij, Varkenspest

Wegens nieuw geval Duitsland

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een toezichtgebied bij Winterswijk ingesteld. De aanleiding voor dit besluit is dat in Duitsland (Borken) een nieuwe besmetting van klassieke varkenspest (KVP) is geconstateerd. Duitsland heeft diverse maatregelen genomen. Zo is er een beschermings, (3 km) en toezichtgebied (10 km) ingesteld. Een deel van dat toezichtgebied ligt in Nederland. Woensdag wordt in overleg met de Europese Commissie bekeken of verdergaande maatregelen nodig zijn.

In het toezichtgebied is vervoer van vee niet toegestaan. Ook voor het veevoer en andere diensten gelden beperkende maatregelen. In het toezichtgebied in Nederland liggen 11 bedrijven met varkens.

Vorige maand heeft Veerman besloten om de herkenning van het virus te verbeteren door een nieuwe testmethodiek om KVP te ontdekken, versneld in te voeren. Deze nieuwe methodiek is sneller dan de huidige. Het gaat om een zogenaamde PCR-test die het KVP-virus snel en specifiek kan aantonen in bloed. Ook is een bestaande regeling geïntensiveerd; als bij zieke dieren een behandeling met medicijnen wordt ingesteld, wordt er ook bloed onderzocht op KVP. Deze regeling geldt ook wanneer de varkenshouder of de dierenarts niet direct denkt aan de aanwezigheid van KVP.
Op een dergelijke manier is het nieuwe geval van KVP in Duitsland ontdekt.

Voor meer informatie zie: http://www.minlnv.nl/varkenspest

Trefwoorden: Landbouw, Varkenshouderij, Varkenspest