Hans Hoogeveen voorzitter van United Nations Forum on Forests

Door: Rijksoverheid  06-06-2006
Trefwoorden: Personalia

02-06-2006 - De heer mr. J.P. Hoogeveen, directeur Internationale Zaken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), is benoemd tot voorzitter van het United Nations Forum on Forests. Dit forum is in 2000 door de Verenigde Naties ingesteld om duurzaam bosbeheer wereldwijd te stimuleren. Daarnaast streeft het forum naar meer politieke betrokkenheid bij programma's gericht op duurzaam bosbeheer.

In februari dit jaar vond op het hoofdkwartier in New York het zesde Forum on Forests (UNFF-6) plaats. Deze onderhandelingsronde richtte zich op versterking van de huidige internationale afspraken over bossen (International Arrangement on Forests). Belangrijke resultaten van de UNFF-6 waren de vaststelling van vier mondiale kwantitatieve doelstellingen voor duurzaam bosbeheer en een akkoord over een onderhandelingsmandaat voor een internationaal instrument voor duurzaam beheer van alle typen bossen.

Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van het forum in 2007 (UNFF-7) moet na jarenlange onderhandelingen het internationaal instrument voor duurzaam bosbeheer worden aanvaard. Daarnaast moet er binnen de Verenigde Naties een werkprogramma voor duurzaam bosbeheer voor de komende jaren worden overeengekomen.

De benoeming van Hans Hoogeveen (46) geldt voor een periode van een jaar.

Trefwoorden: Personalia