Impuls voor duurzaam vakantievieren

Door: Rijksoverheid  12-07-2006
Trefwoorden: Landbouw, Duurzaamheid, Economie

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken

11-07-2006 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken (EZ) investeren éénmalig EUR 220.000 in vijf projecten die bijdragen aan een duurzamere toerisme en recreatie. De bewindslieden willen 'een impuls geven aan de verduurzaming van de toeristisch-recreatieve sector', schrijven zij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De toeristisch-recreatieve sector heeft projecten gestart waardoor toerisme en recreatie in binnen- en buitenland bijdraagt aan behoud en ontwikkeling van natuur, cultuur en milieu. Via een eenmalige financiële bijdrage willen de bewindslieden deze initiatieven ondersteunen. In nauw overleg met de sector zijn vijf projecten uitgekozen:

De oprichting van de Netherlands Travel Foundation: een aantal grote reisorganisaties werkt samen om via voorbeeldprojecten meer vakantiegangers in binnen- en buitenland te prikkelen tot plezierig duurzaam vakantievieren.
Bedrijven stimuleren om de Milieubarometer te gebruiken. De Milieubarometer is een hulpmiddel voor ondernemers om de bedrijfsvoering duurzamer op te pakken.
Promotie van de Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag is behalve een handvat voor kwaliteitsverbetering, ook een keurmerk voor stranden en jachthavens.
Vernieuwen van de interne milieuzorg Watersport. Dit project stimuleert onder meer het gebruik van duurzame materialen in jachthavens.
Toegankelijker platteland vanuit de stad. De pilot 'het buitengebied van Twente een etalage in de stad' richt zich op de toenemende vraag naar meer recreatiemogelijkheden dicht bij huis. Via een medegefinancierde website etaleren toeristisch-recreatieve ondernemers hun producten.
De beide bewindslieden zien kansen voor toerisme en recreatie om bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van natuur en milieu. Recreëren in een natuurgebied dat kwalitatief hoogstaand is, geeft een meerwaarde voor de bezoeker, en is in die zin dus ook belangrijk voor de ondernemer. Omdat veel recreatiebedrijven onder het midden- en-kleinbedrijf vallen en lage winstmarges hebben, is het soms lastig om te investeren in duurzaam toerisme en recreatie. De bewindslieden gaan er vanuit dat de sector zijn verantwoordelijkheid neemt en in de toekomst zelf dit soort initiatieven blijft oppakken en financieren. De bewindslieden blijven met de sector in gesprek en kunnen ook in de toekomst vanuit de gedachte van maatschappelijk verantwoord ondernemen een rol vervullen.

Trefwoorden: Duurzaamheid, Economie, Landbouw