Informatiekanaal www.minlnv.nl/loket weinig gebruikt - nog maar 14% gecombineerde opgaves ontvangen

Door: Rijksoverheid  25-04-2006
Trefwoorden: Internet, Informatiekanaal, Lnv Informatie,

24-04-2006 - Agrarisch ondernemers hebben nog 3 weken de tijd om de Gecombineerde opgave in te dienen. Tot nu toe heeft Dienst Regelingen nog maar 13537 opgaves ontvangen. Dat is ongeveer veertien procent van het totaal aantal opgaves. Door de aangescherpte ontvangstprocedure is het dit jaar extra belangrijk dat de ondernemers hun opgave tijdig en volledig indienen. De periode waarin Dienst Regelingen nog tijdig terug kan koppelen of de papieren opgave volledig is, wordt snel korter. DR adviseert ondernemers en hun adviseurs dan ook nogmaals dringend om de opgave via internet in te dienen. Dit om onnodige korting op de subsidie te voorkomen. Ondernemers die hun aanvraag tussen 16 mei en 9 juni insturen, ontvangen per werkdag 1% korting op alle subsidiebedragen. Daarna wordt de aanvraag voor toeslagrechten en de subsidies afgewezen.

Elektronische opgave voordeliger
Het voordeel van een elektronische opgave is dat het systeem automatisch controleert of de opgave volledig is. Daarnaast krijgt de ondernemer een formulier op maat en zijn reeds bekende gegevens al vooraf ingevuld. De maximale systeemcapaciteit voor de elektronische opgave is nog lang niet benut. De ondernemer heeft dus alle mogelijkheid om de opgave snel en volledig in te dienen. Momenteel ontvangt Dienst Regelingen de meeste elektronische opgaves in de middag.

Spreiding gebruik informatiekanalen
De Gecombineerde opgave zorgt voor veel telefonische vragen bij Het LNV-Loket. Ondanks het advies van Dienst Regelingen komen de meeste vragen nog steeds op de piekmomenten binnen: tussen 09.30 en 11.30 uur en tussen 13.30 en 15.30 uur. De consequentie hiervan is dat de wachttijden oplopen. De openingstijden van Het LNV-Loket zijn verruimd van 08.30 - 16.30 naar 08.30 - 18.00 uur.
De internetsite www.minlnv.nl/loket wordt echter weinig als informatiekanaal gebruikt. Dienst Regelingen heeft daarom de informatievoorziening via internet uitgebreid en vergemakkelijkt. Via de homepage van Het LNV-Loket kan men nu direct doorklikken naar informatie over de Gecombineerde opgave. Dienst Regelingen roept agrarisch ondernemers nogmaals op om de internetsite www.minlnv.nl/loket in eerste instantie te gebruiken wanneer ze vragen hebben over de Gecombineerde opgave. Daarnaast zijn ook de adviseurs en boekhoudkantoren een belangrijke vraagbaak voor de ondernemers. De VLB heeft aangegeven dat ze ruim voldoende zijn geïnformeerd om de vragen van hun klanten te kunnen beantwoorden.

Trefwoorden: Informatiekanaal, Internet, Lnv Informatie, Lnv Loket,