Kabinet stelt nieuwe pachtnormen voor

Door: Rijksoverheid  12-07-2006
Trefwoorden: Pacht Landbouw

06-07-2006 - Pacht wordt meer gebaseerd op de mogelijke opbrengstwaarde en minder op de economische waarde van de grond. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mee ingestemd dat de pachtnorm voor de hoogst toelaatbare pacht per hectare berekend moet worden op basis van de bedrijfsinkomsten van de pachter en rekening moet houden met een acceptabel rendement voor de verpachter. Het gevolg kan zijn dat in sommige regio's in Nederland de maximale pacht hoger zal worden en dat in andere delen van Nederland de pacht zal dalen.
Het kabinet volgt hiermee in grote lijnen het advies van de 'commissie Pachtnormen' onder leiding van prof.mr. A. van Hall. Het kabinet stelt voor om deze berekeningssystematiek geleidelijk in te voeren. Als er door de nieuwe berekening erg grote verschillen ontstaan met de huidige pachtprijs, wordt de verhoging in het eerste jaar maximaal 25 procent.

Trefwoorden: Pacht Landbouw