Kabinet trekt 53 miljoen uit voor Flowers & Food

Door: Rijksoverheid  01-04-2006
Trefwoorden: Landbouw, Economische Zaken

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

31-03-2006 - Het kabinet heeft twee projecten die betrekking hebben op het sleutelgebied Flowers & Food gehonoreerd met een bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Het gaat om de uitbreiding van het Wageningen Center for Food Sciences (bijdrage 33 miljoen euro) en een bijdrage voor de oprichting van een Technologisch Top Instituut Groene Genetica (bijdrage 20 miljoen euro). De projecten zijn onderdeel van een envelop van 141 miljoen euro voor innovatieprogrammas en toponderzoeksprojecten, waarvoor in het zogenoemde Paasakkoord reeds middelen beschikbaar waren gesteld.

Het thema Flowers & Food omvat activiteiten die kunnen worden gerekend tot veredeling, sierteelt, tuinbouw, voedings- en genotmiddelen en toeleverende industrie.

Een van de pijlers binnen het sleutelgebied is het creëren van een Food & Nutrition Delta (FND). De initiatiefnemers hiervan hebben een plan ingediend voor de uitbreiding van Wageningen Center for Food Sciences (WCFS+) als onderdeel van de FND. Het WCFS is een toonaangevend instituut voor voedselwetenschap waarin overheid, industrie en onderzoeksinstituten samenwerken.

Daarnaast geeft het kabinet een bijdrage aan de oprichting van een Technologisch Top Instituut Groene Genetica, dat is opgesteld door Nederlandse plantenveredelingsbedrijven, branchevereniging Plantum NL en kennisinstellingen. Het topinstituut heeft als doel om de internationale toppositie van deze innovatieve sector vast te houden en te versterken. Het bedrijfsleven heeft het initiatief genomen om de onderzoeksagenda te formuleren. Het topinstituut gaat onderzoeksvoorstellen beoordelen en aanbesteden bij onderzoeksgroepen van Nederlandse kennisinstellingen. De benutting van kennis staat hierbij centraal.

Het sleutelgebied Flowers & Food is twee jaar geleden aangewezen door het Innovatieplatform. Binnen dit cluster werken de ministeries van LNV en EZ samen aan de invulling. Beide gehonoreerde programmas passen verder in de nieuwe aanpak Innovatie in Dialoog van EZ. De overheid stelt hierin samen met ondernemers en kennisinstellingen programmas op, waarin Nederland in economisch opzicht internationaal voorop loopt of kan gaan lopen.

Trefwoorden: Economische Zaken, Landbouw