Knelpunten weg, tweede ronde vaccinatie pluimvee

Door: Rijksoverheid  09-07-2006
Trefwoorden: Vaccinatie, Pluimveehouderij, Buitenuitloopkippen

04-07-2006 - Houders van hobbypluimvee en buitenuitloopkippen mogen vanaf de nieuwe vogeltrekperiode (circa augustus ) tot 1 augustus 2007 hun dieren preventief laten vaccineren tegen vogelgriep. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag toestemming gekregen van de Europese Unie.

Nederland heeft een voorstel ingediend met een aantal wijzigingen. Uit de vorige vaccinatieperiode bleken diverse knelpunten reden voor hobbydierhouders om hun dieren niet te vaccineren. De meeste knelpunten zijn nu weggenomen. Zo geldt de nieuwe vaccinatie niet alleen voor kippen, kalkoenen, ganzen en eenden. Ook vele andere hobbydieren mogen gevaccineerd worden. Zo mogen onder andere zwanen, pauwen, kwartels en patrijzen gevaccineerd worden. De dieren mogen onder voorwaarden naar de dierenarts gebracht worden om ze daar te vaccineren. Op deze manier kunnen de kosten lager uitvallen dan wanneer de dierenarts naar elke hobbydierhouder moet. De dieren mogen na vaccinatie naar tentoonstellingen. Er is ook een mogelijkheid om bijvoorbeeld een vleugelmerk te gebruiken in plaats van de nu voorgeschreven pootring.

Hobbydierhouders die hun dieren willen laten vaccineren moeten contact opnemen met hun dierenarts. Bij het eerste dierenartsbezoek wordt gevaccineerd en geregistreerd. Bij het tweede bezoek na drie tot vier weken volgt een tweede vaccinatie. Tijdens het derde bezoek neemt de dierenarts bloed af voor onderzoek. Een week na de tweede vaccinatie mogen de gevaccineerde dieren weer naar buiten.

Vaccinatie is vrijwillig. De bescherming door het vaccin duurt maximaal één jaar. De kosten van de vaccinatieprocedure zijn voor rekening van de pluimveehouder. De kosten van het bloedonderzoek neemt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor zijn rekening.

Commerciële pluimveehouders mogen alleen buitenuitloop kippen (leghennen met uitloop) laten vaccineren.

Vaccinatie is een alternatief voor afschermen en één van de manieren om het risico op besmetting en verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Pluimveehouders die afzien van vaccinatie moeten hun dieren afgeschermd houden zolang de afschermregeling geldt.

Vaccinatie betekent geen garantie dat dieren bij een eventuele uitbraak van vogelgriep niet worden geruimd. Maar dat zal alleen gebeuren als dat echt nodig is om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

De Europese Commissie stelt diverse voorwaarden aan de vaccinatie. Zo mogen er geen gevaccineerde levende kippen over de grens worden gebracht. Gevaccineerd pluimvee moet in Nederland worden geslacht. Vlees van gevaccineerde dieren mag wel geëxporteerd worden.

Trefwoorden: Buitenuitloopkippen, Hobbypluimvee, Pluimveehouderij, Preventief Vaccineren, Vaccinatie,